Acum ne puteți găsi și pe

ADR Sud Muntenia a publicat „Analiza mediului antreprenorial la nivelul regiunii Sud Muntenia”

Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud Muntenia, în calitate de partener în cadrul proiectului „Start pentru afacerea ta! – Regiunea Sud Muntenia”, a publicat pe site-ul instituției, www.adrmuntenia.ro, „Analiza mediului antreprenorial la nivelul regiunii Sud Muntenia”.

Documentul reprezintă o radiografie a mediului economic al regiunii, propunând o serie de măsuri ce au în vedere susținerea dezvoltării antreprenoriatului concentrate asupra următoarelor aspecte: spiritul antreprenorial este forța motrice a IMM-urilor; încurajarea antreprenoriatului feminin; resursele umane reprezintă un factor determinant esențial al competitivității; îmbunătățirea capacității digitale și a accesului IMM-urilor la noile tehnologii sunt vitale și sprijinirea IMM-urilor pentru a deveni reziliente și competitive pe piață, ca reacție la pandemia COVID 19.

Proiectul „Start pentru afacerea ta! – Regiunea Sud Muntenia” a fost finanțat prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014 - 2020, Axa prioritară 3 - „Locuri de muncă pentru toți”, Obiectivul specific 3.7 - „Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană”.

Perioada de implementare a proiectului a fost între 3 ianuarie 2018 și 2 aprilie 2021, iar bugetul total al proiectului reprezentând suma de 2.502.004,34 euro, din care ADR Sud Muntenia i-au revenit 631.172,13 euro. Consorţiul proiectului a fost format din Asociația „Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România” – lider de proiect și Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia – partener.

„Analiza mediului antreprenorial la nivelul regiunii Sud Muntenia” poate fi descărcată de pe site-ul ADR Sud Muntenia, www.adrmuntenia.ro, secțiunea Proiecte > Proiectul „Start pentru afacerea ta!”, titlul „Publicații” link: http://www.adrmuntenia.ro/download_file/article/662/PTIR-Analiza-antreprenoriala-Start-pentru-afacerea-ta-ADRSM-FINAL.pdf.

Notă

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.