Acum ne puteți găsi și pe

ADR Sud Muntenia a publicat cea de-a doua versiune de lucru a Programului Operațional Regional Sud - Muntenia 2021-2027

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a publicat pe site-ul instituției, la adresa https://adrmuntenia.ro/draft-por-20212027/static/1332, versiunea de lucru nr. 2 a Programului Operațional Regional Sud - Muntenia 2021-2027.

Obiectivul viitorului program operațional este acela de a stimula creșterea economică inteligentă, durabilă și echilibrată în regiunea Sud - Muntenia, acest lucru conducând la o îmbunătățire a calității vieții comunităților locale prin susținerea capacității de inovare și digitalizare a administrației locale și a economiei regionale, dezvoltarea durabilă a infrastructurii și serviciilor și valorificarea potențialului cultural și turistic al regiunii.

Plecând de la caracteristicile specifice regiunii Sud Muntenia, de la lecțiile învățate în perioada 2014-2020 precum și de la documentele regionale de programare, investițiile pentru dezvoltarea regională durabilă vor fi realizate prin urmărirea a șase obiective strategice (OST) corespunzătoare celor cinci Obiective prioritare (OP) stabilite de Comisia Europeană pentru perioada 2021–2027. Cele șase obiective strategice sunt:

  1. Stimularea dezvoltării inteligente și durabile a regiunii, bazată pe inovație, digitalizare și dezvoltarea ecosistemului antreprenorial.
  2. Stimularea tranziției regiunii către o economie cu emisii zero prin creșterea eficienței energetice, îmbunătățirea protecției mediului și creșterea mobilității urbane
  3. Cresterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale si urbane la rețeaua TEN-T prin investiții în infrastructura rutieră de drumuri județene
  4. Creșterea accesului la servicii de calitate și favorabile incluziunii în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii educaționale
  5. Creșterea atractivității regiunii prin investiții în infrastructura de turism și patrimoniu cultural
  6. Dezvoltarea capacității administrative a AMPORSM

Versiunea integrală a documentului, alături de Memoriul de prezentare a programului, conform prevederilor Ordinului MMAP nr. 262/2020, a fost transmisă Agenției pentru Protecția Mediului Argeș.

Notă

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.