Acum ne puteți găsi și pe

ADR Sud Muntenia a realizat prima versiune a analizei socio-economice a regiunii Sud Muntenia

La sfârşitul lunii septembrie a.c., Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a finalizat prima versiune a analizei socio-economice a regiunii Sud Muntenia. Documentul a fost elaborat de către experţii Serviciului Strategii, dezvoltare, cooperare şi reprezintă un capitol important al viitorului Plan de Dezvoltare Regională (PDR) Sud Muntenia pentru perioada 2014 - 2020. PDR reprezintă documentul fundamental privind necesarul de finanţare din fonduri europene şi alte fonduri internaţionale şi naţionale la nivel regional, fiind instrumentul prin care regiunea îşi promovează priorităţile şi interesele în domeniul socio-economic, reprezentând în acelaşi timp contribuţia regiunii la elaborarea Planului Naţional de Dezvoltare.

În afara analizei socio-economice, la baza fundamentării Planului vor sta şi şase studii ce iau în considerare indicatorii statistici actualizaţi (cu evidenţierea efectelor crizei), rezultatele obţinute în actuala perioadă de programare şi toate fondurile disponibile pentru finanţarea obiectivelor strategice post 2013. În acelaşi timp, Planul de Dezvoltare Regională va conţine un portofoliul de proiecte, care va reprezenta o anexă a Planului şi va include proiecte prioritare pentru nivelul regional, acestea putând fi finanţate atât din fonduri europene, cât şi din alte surse de finanţare.

În scopul elaborării PDR, la nivelul regiunii Sud Muntenia s-au constituit, potrivit prevederilor H.G. nr. 1115/2004, privind elaborarea în parteneriat a Planului Naţional de Dezvoltare, structurile care vor fi implicate în elaborarea Planului de Dezvoltare Regională Sud Muntenia 2014 – 2020, respectiv: Comitetul Regional de Planificare (CRP) – la nivel regional şi Grupurile de Parteneriat Local (GPL) în cele şapte judeţe ale regiunii. Totodată, în concordanţă cu domeniile prioritare ce vor fi finanţate din fonduri structurale în următoarea perioadă de programare, au fost înfiinţate cinci Grupuri Tematice Regionale (formate din membri GPL) pe următoarele domenii prioritare: Dezvoltarea infrastructurii locale şi regionale, Competitivitate şi cercetare-dezvoltare-inovare, Educaţie, ocupare şi incluziune socială, Dezvoltare rurală şi agricultură, Mediu şi eficienţă energetică şi Dezvoltare urbană.

Persoanele care alcătuiesc structurile descrise mai sus sunt reprezentanţi ai autorităţilor publice locale, instituţiilor deconcentrate, institutelor de cercetare şi învăţământ superior, patronatelor, sindicatelor, ONG-urilor etc..

Regiunea Sud Muntenia este localizată în partea de sud a României, învecinându-se la nord cu regiunea Centru, la est cu regiunea Sud - Est, la vest cu regiunea Sud-Vest, iar la sud cu Bulgaria, limita fiind dată de fluviul Dunărea. Cu o suprafaţă de 34.453 km2, reprezentând 14,5% din suprafaţa României, regiunea Sud Muntenia ocupă locul al treilea ca mărime din cele opt regiuni de dezvoltare.

 Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia este instituţia responsabilă pentru elaborarea strategiei şi a  Planului de Dezvoltare Regională pentru următoarea perioadă de programare. Experţii din cadrul Direcţiei Dezvoltare vor coordona activitatea Grupurilor de Parteneriat Local şi a Grupurilor Tematice de Parteneriat. Mai multe detalii despre această activitate puteţi obţine contactând Serviciul Strategii, Dezvoltare, Cooperare, e-mail programe@adrmuntenia.ro.

Notă

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.