Acum ne puteți găsi și pe

ADR Sud Muntenia va demara un curs pilot cu tema „Agenţi pentru Managementul Inovării”

inma-1489562252.png

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia va organiza în perioada martie - aprilie 2017, cursul de instruire pilot „Agenţi pentru Managementul Inovării”, destinat absolvenţilor de studii superioare care sunt încadraţi sub nivelul lor de calificare.

ADR Sud Muntenia implementează proiectul „INMA - Agenţi pentru Managementul Inovării în cadrul IMM-urilor”, finanţat de către Comisia Europeană prin programul ERASMUS+, Acţiunea cheie 2: Cooperarea pentru inovare şi schimb de bune practice/ Parteneriate strategice. Proiectul se derulează în perioada noiembrie 2015 – octombrie 2017 în cadrul unui consorţiu format din 5 din ţări: Turcia, Spania, Italia, România şi Portugalia.

Obiectivul principal al proiectului este transferarea către partenerii din alte ţări europene, a profilului ocupaţional european „Agent pentru Managementul Inovării în cadrului Întreprinderilor mici şi mijlocii”, alături de materialele de instruire necesare pentru pregătirea viitorilor manageri de inovare, care să aducă plus valoare activităţii desfăşurate în cadrul întreprinderilor mici şi mijlocii.

În vederea îndeplinirii obiectivului principal, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia organizează, în luna martie - aprilie 2017, cursul pilot de instruire „Agenţi pentru Managementul Inovării” pentru minim 15 tineri, şomeri cu calificări academice sau persoane care lucrează pe posturi sub nivelul lor de calificare şi care caută o promovare la locul de muncă. Scopul acestui curs este de a forma Manageri de Inovare, ale căror competenţe şi abilităţi să corespundă cu cerinţele actuale de pe piaţa muncii, pentru a realiza audituri de inovare în cadrul unei întreprinderi.

Cursul este gratuit, deschis, de tip interactiv, cu exerciţii practice şi discuţii libere, fiind structurat pe 5 module şi se va desfăşura pe durata a 6 zile, în perioada martie – aprilie 2017, la sediul central al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia. Modulele cursului sunt: Management Strategic; Managementul Resurselor Umane; Managementul Cunoaşterii; Responsabilitate Socială Corporatistă şi Noi Tehnologii.

La finalizarea cursului pilot, participanţii vor face stagii de practică în cadrul unei întreprinderi. Aceştia vor face un audit de inovare, având posibilitatea să-şi demonstreze calităţile şi abilităţile, precum şi ideile de promovare sau dezvoltare a afacerii, putând fi angajaţi ulterior de compania la care au făcut stagiul de practică.

Persoanele interesate să urmeze acest curs de instruire se pot înscrie prin intermediul formularului disponibil aici - https://goo.gl/forms/pGSaUdrFQGKawKk43 sau printr-un e-mail trimis la adresa: programe@adrmuntenia.ro.

Cursanţii trebuie să facă parte din grupul ţintă al proiectului, şi anume să fie tineri şomeri cu calificări academice sau persoane care lucrează pe posturi sub nivelul lor de calificare, sunt interesaţi să promoveze la locul de muncă şi vor să-şi perfecţioneze abilităţile de dezvoltare personală şi profesională.

E-mail-ul de înscriere trebuie să conţină următoarele informaţii despre participant: Nume, prenume/ Studiile absolvite (doar persoanele cu studii superioare se pot înscrie)/ Date de contact (telefon, e-mail).

Demararea cursului va fi anunţată atât pe site-ul ADR Sud Muntenia – www.adrmuntenia.ro, cât şi pe pagina de Facebook a Agenţiei - www.facebook.com/adrsudmuntenia. Cei care se vor înscrie prin intermediul formularului vor primi un e-mail de confirmare înaintea începerii cursului. Detalii privind acest demers pot fi obţinute de la Serviciul Dezvoltare, tel./ fax: 0342/108.001, e-mail: programe@adrmuntenia.ro, persoană de contact: Otilia RADU – expert Serviciul Dezvoltare.

Notă: Articol apărut în newsletter-ul electronic Info Regional Sud Muntenia nr. 314

parteneriinma-1489562277.png

Notă

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.