Acum ne puteți găsi și pe

Al treilea Working Group şi Study visit din cadrul proiectului Working4Talent

În perioada 8 - 9 noiembrie, reprezentaţii Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia au participat la cel de-al treilea Working Group şi Study visit din cadrul proiectului Working4Talent, eveniment găzduit de Pannon Business Network Association, în oraşul Győr din Ungaria.

Proiectul Working4Talent, implementat de către Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, este finanţat de Programul de Cooperare Interregională INTERREG IV C, în cadrul celui de-al patrulea apel de proiecte, Axa prioritară 1 „Inovare şi economia cunoaşterii”, domeniul de intervenţie 1.4 „Ocuparea forţei de muncă, capitalul uman şi educaţie”. Scopul Programul de Cooperare Interregională INTERREG IVC este de a creşte eficacitatea politicilor de dezvoltare regională şi contribuţia acestora la modernizarea economică şi întărirea competitivităţii în Europa, în domeniile inovării, economiei cunoaşterii, mediului şi prevenirii riscului prin mijloace de cooperare interregională.

Obiectivul  principal al proiectului îl reprezintă elaborarea unui mecanism care să faciliteze schimbul de informaţii şi de experienţă între regiunile şi oraşele partenere în proiect, în legătură cu atragerea şi păstrarea persoanelor talentate, în special în domenii precum cercetarea şi inovarea.

Scopul proiectului constă în îmbunătăţirea politicilor locale şi regionale precum şi a programelor de acţiune, pentru a genera noi locuri de muncă pentru persoanele cu înaltă calificare şi pentru a îmbunătăţi cunoştinţelor autorităţilor de la nivel local şi regional, cu privire la o piaţă a muncii conectată la fluxurile de inovare.

Consorţiul proiectului este alcătuit din 11 parteneri – autorităţi locale şi regionale din nouă state membre ale Uniunii Europene (Spania, Cehia, România, Irlanda, Marea Britanie, Lituania, Italia, Letonia şi Ungaria) şi Norvegia.

             Valoarea totală a proiectului este 1.650.269,30 euro, din care bugetul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia este 99.313,81 euro. Din bugetul alocat Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, suma de 84.416,73 euro reprezintă cofinanţarea FEDR, în proporţie de 85%, iar cofinanţarea naţională în cuantum de 14.897,08 euro (15%) va fi suportată de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului în proporţie de 13% (12.910,81 euro) şi de Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în proporţie de 2% (1.986,27 euro). Durata proiectului este de 36 de luni, iar implementarea acestuia a început în luna ianuarie 2012.

          În prima zi a evenimentului discuţiile s-au concentrat pe prezentarea stadiului elaborării Analizelor Locale ale Sistemelor Regionale de Inovare din fiecare regiune parteneră în proiect, precum şi pe planificarea activităţilor proiectului pentru următoarele şase luni de implementare. Astfel, proiectul Working4Talent va investiga politicile ce pot fi introduse pentru a reţine sau atrage capital uman cu înaltă calificare din alte regiuni, fie ele state membre ale Uniunii Europene sau din ţări terţe, ţinând cont de faptul că migraţia este acum un fenomen comun pe tot cuprinsul Europei, cu o influenţă directă asupra competitivităţii regiunilor.

          În cursul zilei următoare a fost organizat un study visit la Institutul Audi Hungarian Motor Ltd, precum şi la Centrul Mobilis din Győr, unde au fost prezentate exemple de bune practici pentru reţinerea şi atragerea personalului uman înalt calificat în domeniul industriei constructoare de maşini.

Notă

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.