Acum ne puteți găsi și pe

Anunt de atribuire numarul 117942/16.11.2011

Anunt de atribuire numarul 117942/16.11.2011

Detaliu anunt 

Stare anunt: Publicat

Data transmiterii in SEAP: 10.11.2011 13:50

Data acceptarii ANRMAP: 16.11.2011 16:57

Data publicarii in SEAP: 16.11.2011 16:57

Trimite la OJ: Nu

Valoarea totala a contractului: 270,750 RON

 

Informatii anunt de participare asociat

Numar anunt: 129276 / 30.08.2011

Denumire contract: Prestari servicii de publicitate pentru ADR SUD MUNTENIA

 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia

Adresa postala: STR.General Constantin Pantazi Nr.7A , Localitatea: Calarasi , Cod postal: 910164 , Romania , Punct(e) de contact: Octavian DOBRESCU , Tel. 0242 331769 , In atentia: DANA TRAIAN / OCTAVIAN DOBRESCU , Email: OFFICE@ADRMUNTENIA.RO , Fax: 0242 313167 , Adresa internet (URL): WWW.ADRMUNTENIA.RO , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

ONG

Activitate (activitati)

Altele: Dezvoltare Regional

 

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante

Nu

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere

II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta

Prestari servicii de publicitate pentru ADR SUD MUNTENIA

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii

13 - Servicii de publicitate

Locul principal de prestare: Regiunea Sud Muntenia

Codul NUTS: RO31 - Sud - Muntenia

 

II.1.3) Anuntul implica

II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Servicii de publicitate

II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

79341000-6 - Servicii de publicitate (Rev.2) 

 

II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Da

II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)

II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor

270,750RON 

 

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) Tipul procedurii

IV.1.1) Tipul procedurii

Licitatie deschisa

IV.2) Criterii de atribuire

IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

 

 

IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica

Nu

IV.3) Informatii administrative

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

Nu

SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI

Contract nr: 19835 Denumirea: PRESTARI SERVICII PUBLICITATE PENTRU ADR SUD MUNTENIA

V.1) Data atribuirii contractului 20.10.2011

Data transmiterii in SEAP -

V.2) Numarul de oferte primite 2

V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul

SC OUT MEDIA SRL

Adresa postala: CALEA DOMNEASCA, NR.178 , Localitatea: TARGOVISTE , Cod postal: 307008 , Romania , Tel. 0212100663 , Fax: 0212100663

 

 

V.4) Informatii privind valoarea contractului

Estimarea initiala a valorii contractului

Valoarea: 285000.00 Moneda: RON Fara TVA

Valoarea totala finala a contractului

Valoarea: 270750.00 Moneda: RON Fara TVA

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat

Nu

 

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare

Da

Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Regional

VI.2) Alte informatii

Sursa de finantare pentru acesta achizitie este formata din:Fonduri Europene (Programul Operational Regional) + Fonduri Proprii ADR SUD MUNTENIA

VI.3) Cai de atac

VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac

Tribunalul Calarasi - Sectia Comerciala

Adresa postala: Str.Bucuresti, nr.106 , Localitatea: Calarasi , Cod postal: 910068 , Romania , Tel. 0242311947 , Email: trcl@just.ro , Fax: 0242316157

 

Organismul competent pentru procedurile de mediere

-

Adresa postala: -, Localitatea: -, Cod postal: -, Romania , Tel. -

 

VI.3.2) Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Societatea civila de avocati Tutuianu, Stan si Asociatii

Adresa postala: Bulevardul IC Bratianu NR 7A, ET.1 , Localitatea: Targoviste , Cod postal: 050091 , Romania , Tel. 0245/606035 , Email: sca@tutuianu-asociatii.ro , Fax: 0245/606035

 

VI.4) Data expedierii prezentului anunt

10.11.2011 13:50

Notă

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.