Acum ne puteți găsi și pe

Anunt de atribuire numarul 127699/16.08.2012

Anunt de atribuire numarul 127699/16.08.2012

Detaliu anunt 

Tip legislatie: OG 34

Stare anunt: Publicat

Data transmiterii in SEAP: 13.08.2012 16:16

Data acceptarii ANRMAP: 16.08.2012 14:51

Observatii ANRMAP: Transmis dupa intrarea in vigoare a Legii 279/2011, publicata in Monitorul Oficial nr.872/09.12.2011.

Data publicarii in SEAP: 16.08.2012 14:51

Trimite la OJ: Nu

Valoarea totala a contractului: 412,384 RON

 

Informatii anunt de participare asociat

Numar anunt: 135598 / 17.05.2012

Denumire contract: Prestari servicii de publicitate pentru ADR SUD MUNTENIA

 

Tip legislatie: OG 34

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia

Adresa postala: STR.General Constantin Pantazi Nr.7A , Localitatea: Calarasi , Cod postal: 910164 , Romania , Punct(e) de contact: OCTAVIAN DOBRESCU , Tel. +40 242331769 , In atentia: Dana TRAIAN , Email: OFFICE@ADRMUNTENIA.RO , Fax: +40 242313167 , Adresa internet (URL): WWW.ADRMUNTENIA.RO , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

ONG

Activitate (activitati)

Altele: Dezvoltare Regionala

 

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante

Nu

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere

II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta

Prestari servicii de publicitate pentru ADR SUD MUNTENIA

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii

13 - Servicii de publicitate

Locul principal de prestare: Regiunea Sud MUNTENIA

Codul NUTS: RO31 - Sud - Muntenia

 

II.1.3) Anuntul implica

II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Servicii publicitate

II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

79341000-6 - Servicii de publicitate (Rev.2) 

 

II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Nu

II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)

II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor

412,384RON 

 

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) Tipul procedurii

IV.1.1) Tipul procedurii

Licitatie deschisa

IV.2) Criterii de atribuire

IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

 

IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica

Da

IV.3) Informatii administrative

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

Nu

SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI

Contract nr: 12330 Denumirea: Prestari servicii publicitate

V.1) Data atribuirii contractului 23.07.2012

Data transmiterii in SEAP 13.08.2012

V.2) Numarul de oferte primite 2

Numarul de oferte admisibile 1

V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul

SC OUT MEDIA SRL

Adresa postala: Calea Domneasca nr. 178 , Localitatea: Targoviste , Cod postal: 70000 , Romania , Tel. +40 0722317017 , Email: ccretulescu@yahoo.com, office@out-media.ro

 

 

V.4) Informatii privind valoarea contractului

Estimarea initiala a valorii contractului

Valoarea: 345000.00 Moneda: RON Fara TVA

Valoarea totala finala a contractului

Valoarea: 344310.00 Moneda: RON Fara TVA

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat

Nu

V.6) Lista de Loturi

1

 

Contract nr: 12331 Denumirea: Realizare film, spot tv si album foto digital pentru informare si promovare a POR

V.1) Data atribuirii contractului 23.07.2012

Data transmiterii in SEAP 13.08.2012

V.2) Numarul de oferte primite 2

Numarul de oferte admisibile 1

V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul

SC OUT MEDIA SRL

Adresa postala: Calea Domneasca nr. 178 , Localitatea: Targoviste , Cod postal: 70000 , Romania , Tel. +40 0722317017 , Email: ccretulescu@yahoo.com, office@out-media.ro

 

 

V.4) Informatii privind valoarea contractului

Estimarea initiala a valorii contractului

Valoarea: 68211.00 Moneda: RON Fara TVA

Valoarea totala finala a contractului

Valoarea: 68074.00 Moneda: RON Fara TVA

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat

Da

Partea din contract care ar putea fi subcontractata

Nu se cunoaste

V.6) Lista de Loturi

2

 

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare

Da

Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Regional - Axa Prioritara 6 - DMI 6.1

VI.2) Alte informatii

In cazul in care una sau mai multe oferte clasate pe primul loc au preturi egale, autoritate va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii

VI.3) Cai de atac

VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

 

Organismul competent pentru procedurile de mediere

VI.3.2) Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Compartimentul de achizitii publice al ADR SUD MUNTENIA

Adresa postala: Str.General Constantin Pantazi Nr.7A , Localitatea: Calarasi , Cod postal: 910164 , Romania , Tel. +40 242331769 , Email: achizitii@adrmuntenia.ro , Fax: +40 242313167

 

VI.4) Data expedierii prezentului anunt

13.08.2012 16:16


Detaliu anunt

Tip legislatie: OUG nr.34/2006

Stare anunt: Publicat

Data transmiterii in SEAP: 13.08.2012 16:16

Data acceptarii ANRMAP: 16.08.2012 14:51

Observatii ANRMAP: Transmis dupa intrarea in vigoare a Legii 279/2011, publicata in Monitorul Oficial nr.872/09.12.2011.

Data publicarii in SEAP: 16.08.2012 14:51

Trimite la OJ: Nu

Valoarea totala a contractului: 412,384 RON

 

Informatii anunt de participare asociat

Numar anunt:

135598 / 17.05.2012

   

Denumire contract:

Prestari servicii de publicitate pentru ADR SUD MUNTENIA

   

 

 

Tip legislatie: OUG nr.34/2006

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1)  

Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

 

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia

Adresa postala:  STR.General Constantin Pantazi Nr.7A , Localitatea:  Calarasi , Cod postal:  910164 , Romania , Punct(e) de contact:  OCTAVIAN DOBRESCU , Tel.  +40 242331769 , In atentia:  Dana TRAIAN , Email:  OFFICE@ADRMUNTENIA.RO , Fax:  +40 242313167 , Adresa internet (URL):  WWW.ADRMUNTENIA.RO , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I.2)  

Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

 

ONG

Activitate (activitati)

Altele: Dezvoltare Regionala

 

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante

 

Nu

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1)  

Descriere

II.1.1)  

Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta

 

Prestari servicii de publicitate pentru ADR SUD MUNTENIA

II.1.2)  

Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

 

Servicii

13 - Servicii de publicitate

Locul principal de prestare: Regiunea Sud MUNTENIA

Codul NUTS: RO31 - Sud - Muntenia

II.1.3)  

Anuntul implica

   

II.1.4)  

Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

 

Servicii publicitate

II.1.5)  

Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

 

79341000-6 - Servicii de publicitate (Rev.2)

II.1.6)  

Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

 

Nu

II.2)  

Valoarea totala finala a contractului (contractelor)

II.2.1)  

Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor

 

412,384 RON    

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1)  

Tipul procedurii

IV.1.1)  

Tipul procedurii

 

Licitatie deschisa

   

IV.2)  

Criterii de atribuire

IV.2.1)  

Criterii de atribuire

 

Pretul cel mai scazut

       

IV.2.2)  

S-a organizat o licitatie electronica

 

Da

IV.3)  

Informatii administrative

IV.3.1)  

Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.2)  

Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

 

Nu

SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI

 

Contract nr: 12330    Denumirea: Prestari servicii publicitate

V.1)  

Data atribuirii contractului    23.07.2012
Data transmiterii in SEAP    13.08.2012

V.2)  

Numarul de oferte primite    2

  

Numarul de oferte admisibile    1

V.3)  

Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul

 

SC OUT MEDIA SRL

Adresa postala:  Calea Domneasca nr. 178 , Localitatea:  Targoviste , Cod postal:  70000 , Romania , Tel.  +40 0722317017 , Email:  ccretulescu@yahoo.com, office@out-media.ro

V.4)  

Informatii privind valoarea contractului

 

Estimarea initiala a valorii contractului

 

Valoarea: 345000.00     Moneda: RON    Fara TVA

 

Valoarea totala finala a contractului

 

Valoarea: 344310.00     Moneda: RON    Fara TVA

   

V.5)  

Contractul ar putea fi subcontractat

 

Nu

   
   

V.6)  

Lista de Loturi

 

1

 

Contract nr: 12331    Denumirea: Realizare film, spot tv si album foto digital pentru informare si promovare a POR

V.1)  

Data atribuirii contractului    23.07.2012
Data transmiterii in SEAP    13.08.2012

V.2)  

Numarul de oferte primite    2

  

Numarul de oferte admisibile    1

V.3)  

Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul

 

SC OUT MEDIA SRL

Adresa postala:  Calea Domneasca nr. 178 , Localitatea:  Targoviste , Cod postal:  70000 , Romania , Tel.  +40 0722317017 , Email:  ccretulescu@yahoo.com, office@out-media.ro

V.4)  

Informatii privind valoarea contractului

 

Estimarea initiala a valorii contractului

 

Valoarea: 68211.00     Moneda: RON    Fara TVA

 

Valoarea totala finala a contractului

 

Valoarea: 68074.00     Moneda: RON    Fara TVA

   

V.5)  

Contractul ar putea fi subcontractat

 

Da

 

Partea din contract care ar putea fi subcontractata

 

Nu se cunoaste

V.6)  

Lista de Loturi

 

2

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1)  

Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare

 

Da

 

Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Regional - Axa Prioritara 6 - DMI 6.1

VI.2)  

Alte informatii

 

In cazul in care una sau mai multe oferte clasate pe primul loc au preturi egale, autoritate va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii

VI.3)  

Cai de atac

VI.3.1)  

Organismul competent pentru caile de atac

 

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  030084 , Romania , Tel.  +40 213104641 , Email:  office@cnsc.ro , Fax:  +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL):  http://www.cnsc.ro

 

Organismul competent pentru procedurile de mediere

VI.3.2)  

Utilizarea cailor de atac

 

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

VI.3.3)  

Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

 

Compartimentul de achizitii publice al ADR SUD MUNTENIA

Adresa postala:  Str.General Constantin Pantazi Nr.7A , Localitatea:  Calarasi , Cod postal:  910164 , Romania , Tel.  +40 242331769 , Email:  achizitii@adrmuntenia.ro , Fax:  +40 242313167

VI.3.4)  

Numarul deciziei emise de CNSC aferenta procedurii in baza careia s-a atribuit contractul/acordul cadru:   -

VI.3.5)  

Numarul hotararii instantei aferenta procedurii in baza careia s-a atribuit contractul/acordul cadru:   -

VI.3.6)  

Procedura verificata UCVAP:   -

VI.4)  

Data expedierii prezentului anunt

 

13.08.2012 16:16

 

 

Notă

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.