Acum ne puteți găsi și pe

Comunicat de presa privind debutul proiectului cu titlul „Achiziţionarea de echipamente şi servicii IT&C pentru funcţionarea SMIS la nivelul ADR Sud Muntenia”

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în calitate de beneficiar, anunţă semnarea contractului de finanţare cu titlul „Achiziţionarea de echipamente şi servicii IT&C pentru funcţionarea SMIS la nivelul ADR Sud Muntenia”. Acesta a primit asistenţă financiară nerambursabilă  din Programul Operaţional Asistenţă Tehnică şi are o valoare totală de 76.880 lei din care:  valoarea asistenţei financiare nerambursabile solicitate din Fondul European de Dezvoltare Regională în sumă de 49.600 lei, valoarea asistenţei financiare nerambursabile solicitate de Beneficiar din bugetul de stat în sumă de 12.400 lei, valoare neeligibilă în sumă de 14.880 lei din care valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile este de 14.880 lei.

Obiectivul proiectului îl constituie dotarea Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în calitate de Organism Intermedia pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, cu echipamente IT&C, hardware şi software în scopul operării corecte, eficace şi eficiente a Sistemului Unic de Manangement a Informaţiilor. În acest context proiectul propus va contribui la creşterea gradului de absorbţie a fondurilor alocate prin Programul Operaţional Regional şi va facilita diseminarea, la nivel naţional, a informaţiilor generale cu privire la acest program. Astfel, vor fi achiziţionate   8 echipamente IT&C, hardware şi software care vor fi instalate la sediul central cat si  în fiecare din cele şase birouri judeţene  ale Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, respectiv  Argeş, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova şi Teleorman. În contextul mai sus menţionat, având în vedere atât numărul considerabil de proiecte în curs de implementare în Regiunea Sud Muntenia cât şi obligativitatea ADR Sud Muntenia de a introduce la timp datele tehnice, financiare şi statistice  aferente proiectelor contractate,  actualizarea acestora în timp util, validarea datelor introduse şi generarea rapoartelor, achiziţionarea echipamentelor informatice va  consolida şi va extinde reţeaua informatică, în aşa fel încât să se  asigure funcţionarea optimă a Sistemului Unic de Management al Informaţiei.

Durata de implementare a proiectului este de 3 luni începând cu data de 1 octombrie 2011.

Mai multe detalii despre implementarea acestui proiect puteţi obţine de la sediul Agenţiei din str. General Constantin Pantazi nr. 7 A, municipiul Călăraşi, persoană de contact Mircea Enescu, director adj. Dezvoltare, e-mail da.dezvoltare@adrmuntenia.ro.

 

„Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin  Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2007-2013”.

Notă

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.