Acum ne puteți găsi și pe

Concurs pentru ocuparea a două posturi de expert în cadrul Serviciului Evaluare, Selecție și Contractare Proiecte POR Sud Muntenia, Direcția Autoritatea de Management POR Sud Muntenia, la sediul central din municipiul Călărași - 3 martie 2021

AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD MUNTENIA

ORGANIZEAZĂ, ÎN DATA DE 3 MARTIE 2021, CONCURS PENTRU OCUPAREA A DOUĂ POSTURI DE EXPERT ÎN CADRUL SERVICIULUI EVALUARE, SELECȚIE ȘI CONTRACTARE PROIECTE POR SUD MUNTENIA, DIRECȚIA AUTORITATEA DE MANAGEMENT POR SUD MUNTENIA, LA SEDIUL CENTRAL DIN MUNICIPIUL CĂLĂRAȘI. CONTRACTELE INDIVIDUALE DE MUNCĂ VOR FI CU TIMP PARȚIAL (4 ORE PE ZI) PE DURATĂ DETERMINATĂ DE 12 LUNI DIN MOMENTUL ANGAJĂRII

Cerințe obligatorii pentru ocuparea postului:

  • Studii superioare absolvite cu diplomă de licență în una dintre următoarele ramuri de știință: inginerie civilă, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, inginerie geologică, mine, petrol și gaze,ingineria transporturilor;
  • Minim 3 ani experiență în managementul sau monitorizarea proiectelor finanțate din fonduri europene sau de către instituții financiare internaționale;
  • Capacitate de lucru în echipă;
  • Capacitate de analiză și de sinteză;
  • Cunoștințe foarte bune de limba engleză( limba de lucru este engleza).

Alte cerințe:

  • Disponibilitate pentru deplasări în interes de serviciu.

Dosarele de înscriere se vor transmite online la adresa de e-mail resurseumane@adrmuntenia.ro, până la data de 26 februarie 2021, ora 14.00.

Concursul se va desfășura prin susținerea unui interviu de selecție cu scopul de a verifica informațiile furnizate de candidat în dosarul de înscriere, de a verifica valoarea și relevanța experienței și cunoștințele din bibliografie ale candidatului.

Interviurile se vor susține online prin intermediul platformei Skype, în data de 3 martie 2021, începând cu ora 9.00.

Informații suplimentare se pot obține la tel. 0242/331.769, persoană de contact: Mâțu Ioana - Șef birou resurse umane, e-mail: resurseumane@adrmuntenia.ro. Cuprinsul prezentului anunț, bibliografia, precum și documentele necesare înscrierii la concurs pot fi consultate și pe site-ul ADR Sud Muntenia, la adresa www.adrmuntenia.ro, secțiunea Bibliotecă > Documente utile > Bibliografii concursuri angajare, link: https://www.adrmuntenia.ro/download_file/document/1232/Concurs-SEP-AM-03-2021.rar.

Notă

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.