Acum ne puteți găsi și pe

Concurs pentru ocuparea unui post de expert în cadrul Compartimentului Verificare Achiziţii Publice şi Conflicte de Interese, Serviciul Verificare Proiecte POR, Direcţia Organism Intermediar

AGENŢIA pentru DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD MUNTENIA

ORGANIZEAZĂ ÎN DATA DE 26.10.2015, CONCURS PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE EXPERT ÎN CADRUL COMPARTIMENTULUI VERIFICARE ACHIZIŢII PUBLICE ŞI CONFLICTE DE INTERESE, SERVICIUL VERIFICARE PROIECTE POR, DIRECŢIA ORGANISM INTERMEDIAR POR, LA SEDIUL CENTRAL DIN CALARASI, STR. GEN. CONSTANTIN PANTAZI, NR.7A. CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ VA FI PE DURATĂ DETERMINATĂ DE 12 LUNI DIN MOMENTUL ANGAJĂRII.

Cerinţe obligatorii pentru ocuparea postului:

  • Studii superioare în domeniul economic sau tehnic, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentul acesteia;
  • Cunoştinţe foarte bune de operare pe calculator;
  • Capacitatea de a lucra în echipă;
  • Bune abilităţi de comunicare şi prezentare.

Cerinţe suplimentare:

  • Posesor permis de conducere auto şi posibilitatea deplasării în Regiune.

Dosarele de înscriere se vor depune la sediul central al ADR Sud-Muntenia până la data de 23.10.2015,ora 12.00.

Concursul se va desfăşura la sediul central al ADR Sud-Muntenia din Călăraşi, str. Gen. Constantin Pantazi, nr. 7A, jud. Călăraşi, în data de 26.10.2015, începând cu ora 10.00.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul ADR Sud-Muntenia, str.Gen. Constantin Pantazi,nr. 7A, Călăraşi, tel. 0242/331769. Persoane de contact: Mariana VIŞAN – Director adjunct Organism Intermediar POR/e-mail: da.oi@adrmuntenia.ro şi Ioana MÂŢU- şef birou resurse umane/e-mail: resurseumane@adrmuntenia.ro. Cuprinsul prezentului anunţ, bibliografia, precum şi documentele necesare înscrierii la concurs pot fi consultate şi pe site-ul ADR Sud Muntenia, la adresa www.adrmuntenia.ro (sectiunea Biblioteca- Documente utile), link: http://www.adrmuntenia.ro/documente/concurs-cvapci.rar.

Notă

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.