Acum ne puteți găsi și pe

Concurs pentru ocuparea unui post de expert în cadrul Compartimentului Verificare Achiziţii şi Conflicte de Interese POR, Serviciul Verificare Proiecte POR, la sediul central din municipiul C

AGENŢIA pentru DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD MUNTENIA

ORGANIZEAZĂ ÎN DATA DE 20 SEPTEMBRIE 2017 CONCURS PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE EXPERT ÎN CADRUL COMPARTIMENTULUI VERIFICARE ACHIZIŢII ŞI CONFLICTE DE INTERESE POR, SERVICIUL VERIFICARE PROIECTE POR, LA SEDIUL CENTRAL DIN MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI. CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ VA FI PE DURATĂ DETERMINATĂ DE 12 LUNI DIN MOMENTUL ANGAJĂRII. ACTIVITATEA VA ÎNCEPE CEL MAI DEVREME LA DATA DE 1 OCTOMBRIE 2017.

Cerinţe obligatorii pentru ocuparea postului:

  • studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentul acesteia, în domeniul economic sau tehnic;
  • cunoştinţe foarte bune de operare pe calculator;
  • capacitatea de a lucra în echipă;
  • bune abilităţi de comunicare şi prezentare.

Cerinţe suplimentare:

  • disponibilitate pentru deplasări în Regiune.

Dosarele de înscriere se vor depune la sediul central al ADR Sud-Muntenia din municipiul Călăraşi, până la data de 19.09.2017, ora 12.00.

Concursul se va desfăşura în data de 20.09.2017 la sediul central al ADR Sud-Muntenia din Călăraşi, str. Gen. Constantin Pantazi, nr. 7A, jud. Călăraşi, începând cu ora 10.00.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul ADR Sud-Muntenia, str.Gen. Constantin Pantazi, nr. 7A, Călăraşi, tel. 0242/331 769 şi/sau la următoarele persoane de contact: Vişan Mariana- director adjunct organism intermediar POR, e-mail: da.oi@adrmuntenia.ro şi Iorga Rodica - şef serviciu verificare proiecte POR, e-mail: verificare.oi@adrmuntenia.ro. Cuprinsul prezentului anunţ, bibliografia, precum şi documentele necesare înscrierii la concurs pot fi consultate şi pe site-ul ADR Sud Muntenia, la adresa www.adrmuntenia.ro (sectiunea Biblioteca- Documente utile), link: http://www.adrmuntenia.ro/documente/concurs-cvaci-septembrie-2017.rar.

Notă

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.