Acum ne puteți găsi și pe

CONCURS PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE EXPERT ÎN CADRUL SERVICIULUI MONITORIZARE PROIECTE, DIRECŢIA ORGANISM INTERMEDIAR

AGENŢIA pentru DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD MUNTENIA
ORGANIZEAZĂ ÎN DATA DE 05.06.2012 CONCURS PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE EXPERT ÎN CADRUL SERVICIULUI MONITORIZARE PROIECTE, DIRECŢIA ORGANISM INTERMEDIAR, LA SEDIUL CENTRAL DIN MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI, STR. GENERAL CONSTANTIN PANTAZI, NR. 7A.
Cerinţe obligatorii pentru ocuparea postului:
•    Candidatul să fie absolvent al Facultăţii de construcţii, cu una dintre următoarele specializări: inginerie urbană şi dezvoltare regională; inginerie economică în construcţii; căi ferate, drumuri şi poduri sau construcţii civile, industriale şi agricole;
•    Cunoştinţe foarte bune de operare pe calculator;
•    Cunoştinţe bune de limba engleză (scris, citit, vorbit);
•    Capacitatea de a lucra în echipă;
•    Bune abilităţi de comunicare şi prezentare.

Cerinţe suplimentare:
•    Posesor permis de conducere şi disponibilitate pentru deplasarea în Regiune.

Dosarele de înscriere se vor depune la sediul central al ADR Sud Muntenia până la data de 01.06.2012, ora 12:00.
Concursul se va desfăşura în data de 05.06.2012 la sediul central al ADR Sud Muntenia din Călăraşi, str. Gen. Constantin Pantazi, nr. 7A, jud. Călăraşi, începând cu ora 10:00.
Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul ADR Sud Muntenia, str. Gen. Constantin Pantazi, nr. 7A, Călăraşi, tel.: 0242/331 769. Persoane de contact: VIŞAN MARIANA – director adjunct Organism Intermediar, e-mail: da.oi@adrmuntenia.ro şi IOANA MATU – şef Birou Resurse umane, e-mail: resurseumane@adrmuntenia.ro.
Cuprinsul prezentului anunţ, bibliografia, precum şi documentele necesare înscrierii la concurs pot fi consultate şi pe site-ul ADR Sud Muntenia, la adresa www.adrmuntenia.ro (secţiunea Biblioteca- Documente utile).

Notă

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.