Acum ne puteți găsi și pe

CONCURS PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE EXPERT ÎN CADRUL SERVICIULUI STRATEGII, DEZVOLTARE, COOPERARE

AGENŢIA pentru DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD MUNTENIA  ORGANIZEAZĂ  ÎN DATA DE 11.08.2011, CONCURS PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE EXPERT ÎN CADRUL SERVICIULUI STRATEGII, DEZVOLTARE, COOPERARE - DIRECŢIA DEZVOLTARE, LA SEDIUL CENTRAL  DIN CALARASI, STR. GEN. CONSTANTIN PANTAZI, NR.7A.

Cerinţe obligatorii pentru ocuparea postului: 

Studii superioare de lungă durată,în domeniul economic (Management, Administrarea Afacerilor, Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică, Relaţii Economice Intenaţionale, Comerţ, Economie) absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent; 

Cunoştinţe de limba engleză (scris, citit, vorbit); 

Cunoştinţe foarte bune de operare pe calculator; 

Capacitatea de a lucra în echipă;

Bune abilităţi de comunicare şi prezentare.

Cerinţe suplimentare:

 Posesor permis de conducere auto şi posibilitatea deplasării în Regiune.

Dosarele de înscriere se vor depune la sediul central al ADR Sud-Muntenia până la data de 09 august 2011,  ora 16:00. 

Concursul se va desfăşura la sediul central al ADR Sud-Muntenia din Călăraşi, str. Gen. Constantin Pantazi, nr. 7A, jud. Călăraşi, în data de 11.08.2011, începând cu ora 11.00.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul ADR Sud-Muntenia, str.Gen. Constantin Pantazi,nr. 7A, Călăraşi, tel. 0242/331769. Persoane de contact:  Mircea ENESCU– Director adjunct Dezvoltare /e-mail: da.dezvoltare@adrmuntenia.ro şi Ioana MATU- şef birou resurse umane/e-mail: resurseumane@adrmuntenia.ro. Cuprinsul prezentului anunţ, bibliografia, precum şi documentele necesare înscrierii la concurs pot fi consultate şi pe site-ul ADR Sud Muntenia, la adresa www.adrmuntenia.ro (sectiunea Biblioteca- Documente utile).


Notă

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.