Acum ne puteți găsi și pe

Concurs pentru ocuparea unui post de paznic în cadrul Serviciului Administrativ, Direcţia Economic, la sediul central din Municipiul Călăraşi - 28 septembrie 2015

AGENŢIA pentru DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD MUNTENIA

ORGANIZEAZĂ ÎN DATA DE 28.09.2015, CONCURS PENTRU OCUPAREA A UNUI POST DE PAZNIC ÎN CADRUL SERVICIULUI ADMINISTRATIV, DIRECŢIA ECONOMICĂ LA SEDIUL CENTRAL DIN CALARASI, STR. GEN. CONSTANTIN PANTAZI, NR.7A. CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ VA FI PE DURATĂ DETERMINATĂ DE 12 LUNI DIN MOMENTUL ANGAJĂRII.

Cerinţe obligatorii pentru ocuparea postului:

Candidatul:

a) să fie cetăţean român sau cetăţean al unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ori ale Spaţiului Economic European şi să aibă vârsta de cel puţin 18 ani;
b) să fie apt medical pentru exercitarea funcţiei;
c) să nu aibă antecedente penale pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
d) să fie atestat profesional, potrivit prevederilor art. 38 din Legea 333/2003.

Dosarele de înscriere se vor depune la sediul central al ADR Sud-Muntenia până la data de 25.09.2015,ora 12.00.

Concursul se va desfăşura la sediul central al ADR Sud-Muntenia din Călăraşi, str. Gen. Constantin Pantazi, nr. 7A, jud. Călăraşi, în data de 28.09.2015, începând cu ora 10.00.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul ADR Sud-Muntenia, str.Gen. Constantin Pantazi,nr. 7A, Călăraşi, tel. 0242/331769. Persoane de contact: Bobică Alexandru Marius – şef serviciu administrativ/e-mail: administrativ@adrmuntenia.ro şi Mâţu Ioana - şef birou resurse umane/e-mail: resurseumane@adrmuntenia.ro.</p><p> Cuprinsul prezentului anunţ, bibliografia, precum şi documentele necesare înscrierii la concurs pot fi consultate şi pe site-ul ADR Sud Muntenia, la adresa www.adrmuntenia.ro (sectiunea Biblioteca- Documente utile), link: http://www.adrmuntenia.ro/documente/concurs-paznic.rar.</p>

Notă

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.