Acum ne puteți găsi și pe

Conferinţa de lansare a proiectului „Danube S3 Cluster” a avut loc la Sinaia

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în calitate de lider de proiect, a organizat, în perioada 25-26 septembrie, la Sinaia, Conferința de lansare a proiectului „Danube S3 Cluster - Cooperare transnațională a clusterelor active în domeniul agroalimentar, bazată pe abordarea specializării inteligente în regiunea Dunării” și prima întâlnire a Comitetului de conducere al proiectului.

Liviu Mușat - directorul Agenției pentru Dezvol tare Regională Sud Muntenia - a deschis întâlnirea, evidențiind rolul important pe care Agenția îl are în dezvoltarea economică, socială și culturală a regiunii Sud-Muntenia, subliniind totodată implicarea Agenției în proiect: „Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia va pune la dispoziția proiectului toate resursele astfel încât el să devină un proiect de succes. Un proiect în urma căruia, comunitățile în slujba cărora ne desfășurăm activitatea să aibă numai beneficii. Proiectul pornește într-o perioadă deosebit de importantă pentru întreaga țară, fiind perioada premergătoare preluării președinției Consiliului UE de către România, președinție în timpul căreia, problematica clusterelor va fi una de mare importanță pe care o vom prezenta partenerilor noștri europeni”.

Conferința de lansare a proiectului „Danube S3 Cluster” a reunit peste 100 de participanți ce au reprezentat: administrația publică națională și locală, mediul de afaceri, institutele de cercetare - dezvoltare din domeniul agricol, clusterele, camerele de comerț din regiunea Sud-Muntenia, precum și partenerii proiectului. În prezența acestora, Marius Valentin Niculae - Ofițerul de proiect al Secretariatului Tehnic Comun din cadrul Programului transnațional Dunărea – a ilustrat rolul Programului transnațional Dunărea ca instrument de finanțare al cooperării interregionale pentru clustere.

În continuare, Radu Gorincioi - Coordonatorul Național SUERD, Biroul Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării, Ministerul Afacerilor Externe, a realizat o informare privind - Obiectivele și prioritățile viitoarei președinții a României la SUERD, iar Gabriela Pârvu, Coordonator Politica de Cluster, Direcția Politici Industriale și Competitivitate, Ministerul Economiei, a expus celor prezenți - Rolul politicii de cluster în Noul Document de Politică Industrială în România.

Totodată, Gilda Niculescu, șef Serviciu Dezvoltare, Direcția Dezvoltare și Comunicare în cadrul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, a prezentat proiectul „Danube S3 Cluster”, iar partenerii ce vor asigura implementarea celor cinci proiecte pilot în patru domenii transversale din sectorul agroalimentar - Studii de piață, Economie circulară, Mâncare sănătoasă și Inovare deschisă - au prezentat situația actuală din țările lor, în aceste domenii.

Evenimentul a fost urmat, în data de 26 septembrie, de prima întâlnire a Comitetului de conducere al proiectului. Pe durata reuniunii, s-au prezentat pachetele de lucru din cadrul proiectului, principalele activități ce vor fi desfășurate în următoarea perioadă, precum și responsabilitățile fiecărui partener.

Proiectul Danube S3 Cluster este finanțat în cadrul celui de-al doilea apel deschis pentru Programul Transnațional Dunărea, Axa prioritară 1: Inovare și responsabilitate socială în regiunea Dunării, Obiectivul specific 1.1 - Îmbunătățirea condițiilor cadru la nivel instituțional și de infrastructură, precum și a instrumentelor de cercetare și inovare pentru a asigura un acces mai larg la cunoștințe în vederea dezvoltării de noi tehnologii.

Obiectivul principal al proiectului este stimularea ecosistemului antreprenorial bazat pe inovare, în zona Dunării, prin elaborarea politicilor de cluster în contextul RIS 3, precum și prin îmbunătățirea cunoștințelor și a abilităților de management al inovării, și promovarea cooperării transnaționale a clusterelor din industria agroalimentară.

Obiectivele specifice ale proiectului vizează următoarele activități: elaborarea unor politici de cluster inteligente și coordonate, precum și a instrumentelor de implementare a acestora în Regiunea Dunării, utilizând abordarea specializării inteligente; îmbunătățirea cunoștințelor și a abilităților de management al inovării ale actorilor Quadruple Helix, stimularea cooperării și coordonării transnaționale pentru clusterele active în domeniul agroalimentar.

Contractul de finanțare ce se derulează pe parcursul a trei ani, în perioada 1 iulie 2018 – 30 iunie 2021, are o valoare totală de 1.790.445,70 euro, din care bugetul ADR Sud Muntenia este 194.170,40 euro. Contribuția ADR Sud Muntenia în proiect este de 2% - 3.883,40 euro.

Consorțiul proiectului este format din 15 parteneri și 5 parteneri strategici asociați, după cum urmează: Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia (lider de proiect), Steinbeis 2i GmbH (Ger mania) – partener FEDR; Pannon Business Network Association (Ungaria) – partener FEDR; Universitatea din Maribor (Slovenia) – partener FEDR; Fundația Centrul Român pentru IMM-uri (România) – partener FEDR; EKO-SUSTAV – Managementul deșeurilor SRL (Croația) – partener FEDR; Bioeconomy Cluster (Slovacia) – partener FEDR; IFKA - Instituție de drept public nonprofit pentru dezvoltarea industriei (Ungaria) – partener FEDR; Centrul de Sprijin pentru IMM-uri (Bulgaria) - partener FEDR; Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Mașini și Instalații destinate Agriculturii și Industriei Alimentare – INMA (România) – partener FEDR; ITC - Clusterul de Inovare Tehnologică Murska Sobota (Slovenia) – partener FEDR; Facultatea de Științe Tehnice (Serbia) – partener IPA; Asociația de Dezvoltare NERDA (Bosnia și Herțego vina) – partener IPA; Rețeaua de Transfer Tehnologic – (Moldova) – partener ENI; Institutul de Probleme de Piață și Cercetare Economică și Ecologică ale Academiei Naționale de Științe (Ucraina) – partener ENI; Ministerul Economiei România – partener strategic asociat; Fundația GREENLINE Western Balkans Cluster (Bosnia și Herțegovina) – partener strategic asociat; Universitatea Tehnică „Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute” (Ucraina) – partener strategic asociat; Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Comerțului Croația – partener strategic asociat și Academia de Științe din Moldova – partener strategic asociat.

parteneri-danube-835x537.jpg

Notă

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.