Acum ne puteți găsi și pe

Conferinţa Internaţională „Dezvoltarea Regională şi Disparităţile Teritoriale”

3-1476713852.jpg

În perioada 15 – 16 octombrie, Centrul de Geografie Regională din cadrul Facultăţii de Geografie, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, în colaborare cu ADR Sud Muntenia şi Colectivul de Geografie al Academiei Române - Filiala Cluj au organizat, la Cluj, cea de-a 7-a ediţie a Conferinţei Internaţionale „Dezvoltarea Regională şi Disparităţile Teritoriale”.

La acest eveniment au participat cadre didactice universitare, cercetători, practicieni, factori de decizie, doctoranzi, dar şi persoane interesate de aspectele complexe şi provocările ridicate de dezvoltarea regională, de identificarea şi gestionarea disparităţilor teritoriale sau de amenajarea şi planificarea teritoriului.

În cadrul conferinţei au fost dezbătute aspectele complexe şi provocările ridicate de dezvoltarea regională, de identificarea şi gestionarea disparităţilor teritoriale sau de amenajarea şi planificarea teritoriului.

Evenimentul, de talie internaţională, a fost dedicat stabilirii, împreună cu participanţii prezenţi, a unei platforme comune privind fenomenul dezvoltării regionale în următorii ani, prin anticiparea viitoarelor provocări. Cu această ocazie, cadre didactice, specialişti, practicieni din varii domenii şi reprezentând diferite instituţii au participat cu lucrări şi comunicări ştiinţifice, pentru a împărtăşi experienţa acumulată, pentru a crea sau reînnoi parteneriate şi pentru a reflecta împreună asupra situaţiei actuale a diferitelor teritorii existente şi asupra trecutului şi viitorului dezvoltării regionale.

Din partea Agenţiei pentru Devoltare Regională Sud Muntenia, în calitate de coorganizator al acestui eveniment, au participat directorul Liviu Muşat, Daniela Traian, director adjunct Dezvoltare şi Comunicare, precum şi Gilda Niculescu, şef Serviciu Dezvoltare.

Directorul Agenţiei, Liviu Muşat, care a făcut parte din comitetul ştiinţific, a susţinut o comunicare despre aspectele privitoare la circulaţia turistică religioasă, prezentând ca studiu de caz Mănăstirea Nucet din judeţul Dâmboviţa. Obiectivul turistic-religios ales în această cercetare sociologică este definitoriu pentru peisajul cultural de profil, aici desfăşurându-se, în fiecare an, în luna mai, un important pelerinaj creştin-ortodox cu ocazia Izvorului Tămăduirii. Atracţia centrală a acestui pelerinaj o reprezintă Fântâna de Leac, aflată în apropierea acestei mănăstiri, care a fost ctitorită la începutul secolului al XIV-lea, de către ucenici ai Sfântului Nicodim.

Despre exemple de bună practică pentru atragerea şi reţinerea capitalului uman înalt calificat în regiunea Sud Muntenia a vorbit directorul adjunct Daniela Traian, care a prezentat proiectul Working4Talent, implementat de Agenţie, în calitate de partener, în perioada 2012 – 2014. Prin acest proiect s-a urmărit elaborarea unui mecanism care să faciliteze schimbul de informaţii şi de experienţă între regiunile şi oraşele partenere, în legătură cu atragerea şi păstrarea persoanelor talentate, în special în domenii precum cercetarea şi inovarea. În acest sens, scopul proiectului a vizat îmbunătăţirea politicilor locale şi regionale, precum şi a programelor de acţiune, pentru a genera noi locuri de muncă pentru persoanele cu înaltă calificare şi pentru a îmbunătăţi cunoştinţele autorităţilor de la nivel local şi regional, cu privire la o piaţă a muncii conectată la fluxurile de inovare.

Gilda Niculescu a susţinut o prezentare ce a avut ca temă Specializarea inteligentă – demers nou de politică regională, Specializarea inteligentă în regiunea Sud Muntenia. Lucrarea a vizat noua abordare a politicii de dezvoltare regională, care a fost adoptată de Comisia Europeană în cadrul perioadei de programare 2014 - 2020. Această prezentare a fost susţinută ca argument pentru necesitatea acestei abordări, în lumina noilor provocări ale societăţii, prin ilustrarea procesului de elaborare a Strategiei de specializare inteligentă 2014 - 2020 în regiunea Sud Muntenia.

Conferinţa internaţională, ce s-a desfăşurat pe parcursul a două zile, s-a axat pe următoarele teme:

1: Rezultate privind dezvoltarea regională (din trecut în prezent) – subiectele de discuţie au abordat cadrul teoretic şi aplicativ al dezvoltării regionale, transpus prin intermediul impactului dezvoltării regionale în teritoriu, a tipologiilor disparităţilor regionale prezente şi a gestionării optime a disfuncţiilor existente.

2: Provocări şi scenarii privind viitorul dezvoltării regionale – tema de discuţii a fost destinată unei perspective particulare asupra viitorului dezvoltării regionale, ţinându-se cont de principalele provocări din domeniu şi de politicile implementate de factorii de decizie responsabili, în vederea creării unei dezvoltări durabile sau a identificării unei identităţi regionale specifice.

Totodată, pe agenda conferiţei s-au aflat şi alte sub-teme ce au vizat: Interdisciplinaritatea în dezvoltarea regională, Disparităţi regionale, Analize spaţiale regionale, Dezvoltare regională şi provocări urbane (gentrificare, expansiune urbană, mobilitate etc.), Economie creativă, Bune practici în guvernanţa regională, Orizonturi urbane şi regionale (de ex. zonele metropolitane), „Stilul de viaţă” regional sau leadership în dezvoltarea regională, precum şi Restructurarea „Dreptului Regiunilor” - perspective provenite de la diverşi actori locali: ONG-uri, cercetători, factori de decizie etc..

Notă

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.