Acum ne puteți găsi și pe

Convocare sedinta Consiliu pentru Dezvoltare Regionala

ORDINEA DE ZI a şedinţei ordinare a Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
Data : 24 martie 2011, ora 11.00
Locul de desfăşurare: Sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Turnu Măgurele,   judeţul Teleorman.
1.    Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de activitate al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia pentru anul 2010;
2.    Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea  Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia;
3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului colectiv de muncă pentru anul 2011 încheiat între Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în calitate de angajator, şi Sindicatul Sud Muntenia;
4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia pentru anul 2011;
5.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia pentru anul 2011.

Diverse
A. Informare privind implementarea  Programului Operaţional Regional 2007-2013 în regiunea Sud Muntenia;
B. Informare privind aplicaţiile depuse de ADR Sud Muntenia pentru obţinerea unor finanţări comunitare.
C. Informare privind stadiul implementării Programului de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013.

Materialele pentru şedinţă vor fi publicate pe pagina de internet a Agenţiei, începând cu data de 15 martie 2011

Notă

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.