Acum ne puteți găsi și pe

Curs pilot de instruire pentru tinerii NEET din regiunea Sud Muntenia

img_0093-1445844807.jpg

În perioada 15 iunie – 3 iulie, ADR Sud Muntenia, în calitate de partener în cadrul proiectului NoNEETs, organizează un curs de instruire pilot pentru tineri NEET din regiunea Sud Muntenia, respectiv adulţi cu vârsta cuprinsă între 19 şi 29 de ani, care nu sunt încadraţi pe piaţa forţei de muncă. Obiectivul cursului este de a-i sprijini pe tinerii din categoria NEET să îşi perfecţioneze abilităţile de dezvoltare personală şi profesională.

Proiectul multilateral „NoNEETs – Permanent Training and Assessment Programme to NEETs Young Adults for their inclusion in the labour market and EU society” (Program continuu de instruire şi evaluare pentru tinerii care nu sunt încadraţi pe piaţa forţei de muncă şi nu urmează nici un program educaţional sau de formare, pentru sprijinirea intrării acestora pe piaţa forţei de muncă) este implementat de un consorţiu format din şase parteneri (Franţa, Belgia, Spania, Italia, România şi Republica Cehă). Acesta se derulează în perioada noiembrie 2013 – octombrie 2015, fiind finanţat de Programul de Învăţare pe tot Parcursul Vieţii (Lifelong Learning Programme), în cadrul subprogramului Grundtvig, Proiecte Multilaterale.

Obiectivul principal îl reprezintă furnizarea unor servicii de evaluare şi mentorat, cu scopul de a sprijini integrarea tinerilor adulţi pe piaţa forţei de muncă în programe educaţionale sau de formare profesională.

Cursul este gratuit, deschis, de tip interactiv, cu exerciţii practice şi discuţii libere, fiind structurat astfel încât să corespundă nevoilor de instruire ale tinerilor. Acesta cuprinde cinci module şi se desfăşoară pe durata a trei săptămâni, respectiv în perioada 15 iunie – 3 iulie, la sediul central al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia din strada General Constantin Pantazi, nr. 7A din Călăraşi.

Modulele cursului sunt:

  • stabilirea domeniului profesional şi dezvoltarea carierei;
  • importanţa participării la cursuri/ seminarii în dezvoltarea carierei;
  • tehnici de consiliere pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial;
  • identificarea locurilor de muncă sezoniere;
  • îmbunătăţirea cunoştinţelor lingvistice;
  • sesiuni de îndrumare a tinerilor NEET.

Proiectul NoNEETs va avea un impact pozitiv şi asupra altor grupuri adiacente formate din: comunităţile locale, instituţii de învăţământ şi formare profesională, servicii sociale şi de ocupare a forţei de muncă şi ONG-uri care susţin categoria NEET, precum şi instituţii publice locale/ factorii de decizie.

Notă

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.