Acum ne puteți găsi și pe

Întâlnire în cadrul proiectului Working4Talent - România

Schimb de experienţă între partenerii proiectului Working4Talent, în vederea atragerii şi reţinerii în regiunile de dezvoltare a personalului înalt calificat

În perioada 7 – 8 mai, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a organizat, la Târgovişte, un eveniment în cadrul proiectului Working4Talent, la care au participat toţi partenerii din cele nouă ţări ce fac parte din consorţiu.

Proiectul Working4Talent – „Human capital and innovation: employment policies in local and regional innovation networks for talent attraction and better job opportunities” („Capitalul uman şi inovare: politici pentru ocuparea forţei de muncă în reţelele inovatoare de la nivel regional şi local, pentru atragerea persoanelor înalt calificate şi pentru oportunităţi mai bune de locuri de muncă”), implementat de ADR Sud Muntenia, este finanţat de Comisia Europeană, în cadrul programului INTERREG IV C. În realizarea proiectului Working4Talent este implicat un consorţiu format din 10 parteneri - autorităţi locale şi regionale din opt state membre ale Uniunii Europene (Spania, Cehia, România, Irlanda, Lituania, Italia, Letonia şi Ungaria) şi Norvegia.

Scopul organizării evenimentului în România a fost de a realiza un schimb de bune practici cu ceilalţi parteneri din cadrul consorţiului în domeniul atragerii şi reţinerea în regiunile de dezvoltare a personalului înalt calificat.

În data de 7 mai, la sediul Consiliului Judeţean Dâmboviţa, a avut loc reuniunea Comitetului de Coordonare. La eveniment au participat membrii consorţiului ce implementează proiectul - reprezentanţii autorităţilor locale şi regionale din Spania, Cehia, România, Irlanda, Lituania, Italia, Letonia, Ungaria şi Norvegia.

În calitate de gazdă a evenimentului, preşedintele CJ Dâmboviţa, Adrian Ţuţuianu, a oferit participanţilor informaţii despre judeţ, oportunităţile de investiţii în această zonă, precum şi despre posibilitatea realizării de parteneriate cu autorităţile locale şi regionale.

Totodată, în cadrul reuniunii s-au purtat discuţii privind stadiul implementării proiectului Working4Talent şi s-a stabilit programul pentru Conferinţa finală, ce va avea loc la San Sebastian (Spania).

Seminarul „Locuri de muncă de înaltă calificare pentru o economie ecologică”

În cea de-a doua parte a zilei, Agenţia a organizat, la sediul Universităţii „Valahia” din Târgovişte, seminarul „Locuri de muncă de înaltă calificare pentru o economie ecologică”, în cadrul proiectului Working4Talent.

În deschiderea evenimentului, Daniela Traian, directorul adjunct al Direcţiei Dezvoltare şi Comunicare din cadrul ADR Sud Muntenia, a prezentat participanţilor proiectul Working4Talent, care este finanţat din Programul de Cooperare Interregională INTERREG IVC, în cadrul celui de-al patrulea apel de proiecte, Axa prioritară 1: Inovare şi economia cunoaşterii, domeniul de intervenţie 1.4 „Ocuparea forţei de muncă, capitalul uman şi educaţie”. Proiectul, ce se derulează pe o perioadă de 36 de luni, urmăreşte elaborarea unui mecanism care să faciliteze schimbul de informaţii şi de experienţă între regiunile şi oraşele partenere în proiect, pentru atragerea şi păstrarea persoanelor cu înalte calificări, în special în domenii precum cercetarea şi inovarea.

Cu această ocazie s-a realizat un schimb de bune practici între partenerii din cadrul consorţiului, care au purtat discuţii despre activităţile derulate în proiectul Working4Talent şi despre rezultatele intermediare obţinute până în prezent.

Totodată, au fost prezentate următoarele proiecte, exemple de succes: „Smart Europe”, implementat de către Consiliul Judeţean Maramureş, „Alfred”, proiect implementat de Institutul de Cercetări Nucleare Piteşti, „Institutul de Cercetare Ştiinţifică şi Tehnologică Multidisciplinară”, al cărui beneficiar este Universitatea „Valahia”, precum şi „Centru IT - Service hardware şi software”, proiect privind stimularea antreprenoriatului, realizat de SC Flax Computers SRL din municipiul Târgovişte.

Centrul Tehnic Renault, prezentat ca exemplu de succes la Working4Talent

În data de 8 mai, ADR Sud Muntenia a organizat o vizită de studiu la Centrul Tehnic din oraşul Titu al Renault Technologie Roumanie. Cu acest prilej, reprezentanţii autorităţilor partenere din cadrul proiectului au fost informaţi despre activitatea derulată de centru şi despre modalităţile în care acesta atrage şi reţine personalul cu înalte calificări.

Centrul Tehnic de la Titu este singurul de acest fel din Europa de Est şi vine în completarea centrelor Renault de la Aubevoye şi Lardy (Franţa). Cu o suprafaţă de 350 de hectare şi peste 400 de angajaţi la începutul anului 2012, Centrul Tehnic dispune de cele mai noi tehnologii în domeniul încercărilor şi de mijloacele necesare pentru a testa vehiculele şi componentele, în diverse faze ale proiectelor.

Prezenţi la eveniment, directorul ADR Sud Muntenia, Liviu Muşat, şi directorul Afaceri Publice - Renault Technologie Roumanie SRL, Cristian Nevzoreanu, au oferit detalii partenerilor despre Polul de Competitivitate AUTO MUNTENIA. Astfel, la iniţiativa SC Renault Technologie Roumanie SRL şi SC Automobile Dacia SA, în anul 2012 a fost constituit Polul de Competitivitate AUTO MUNTENIA, datorită oportunităţilor de dezvoltare identificate în domeniul automobilelor. Obiectivul acestei entităţi constă în creşterea competitivităţii în domeniul industriei auto pe plan naţional şi internaţional a companiilor din cadrul acestei asociaţii, prin stimularea inovaţiei în domeniul auto, prin dezvoltarea de noi structuri de afaceri şi investiţii, cu scopul de a produce autovehicule şi componente auto competitive atât pe piaţa naţională, cât mai ales pe cea internaţională, până în anul 2020.

În luna ianuarie 2014, ADR Sud Muntenia a devenit membră în Consiliul Director, prin semnarea actului adiţional pentru acordul de parteneriat privind pachetul integrat de proiecte al Polului AUTO MUNTENIA, care a primit finanţare nerambursabilă în cadrul Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”. Contractele vizează proiecte de investiţii în localităţile Piteşti, Mioveni şi Titu şi proiecte de cercetare – dezvoltare – inovare, precum şi proiecte de tip soft.

Pentru a facilita schimbul de experienţă între partenerii proiectului Working4Talent, în vederea atragerii şi reţinerii în regiunile de dezvoltare a personalului înalt calificat, în perioada 7 - 8 mai, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a organizat, în judeţul Dâmboviţa, un eveniment în cadrul acestui proiect, la care au participat toţi partenerii din cele nouă ţări ce fac parte din consorţiu.

În această perioadă, partenerii invitaţi au avut ocazia de a vizita Zimbrăria Neagra, ce face parte din Ocolul Silvic Bucşani, Ansamblul Monumental „Curtea Domnească” şi Muzeul Evoluţiei Omului şi Tehnologiei în Paleolitic.

Notă

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.