Acum ne puteți găsi și pe

Linkuri utile

Consilii judeţene - regiunea Sud Muntenia

Consiliul Judeţean Argeş
www.cjarges.ro

Consiliul Judeţean Călăraşi
www.calarasi.ro

Consiliul Judeţean Dâmboviţa
www.cjd.ro

Consiliul Judeţean Giurgiu
www.cjgiurgiu.ro

Consiliul Judeţean Ialomiţa
www.cicnet.ro

Consiliul Judeţean Prahova
www.cjph.ro

Consiliul Judeţean Teleorman
www.cjteleorman.ro

 

Primării reşedinţă de judeţ - regiunea Sud Muntenia

Primăria Piteşti
www.primariapitesti.ro

Primăria Călăraşi
www.primariacalarasi.ro

Primăria Giurgiu
http://www.primariagiurgiu.ro

Primăria Târgovişte
www.pmtgv.ro

Primăria Slobozia
www.sloboziail.ro

Primăria Ploieşti
www.ploiesti.ro

Primaria Alexandria
www.alexandria.ro

 

Prefecturi - regiunea Sud Muntenia

Prefectura Argeş
www.prefecturaarges.ro

Prefectura Călăraşi
www.prefecturacalarasi.ro

Prefectura Dâmboviţa
www.prefecturadambovita.ro

Prefectura Giurgiu
www.prefecturagiurgiu.ro

Prefectura Ialomiţa
www.prefecturaialomita.ro

Prefectura Prahova
www.prefecturaprahova.ro

Prefectura Teleorman
www.prefectura-teleorman.ro

 

Direcţia Regională de Statistică Călăraşi

www.calarasi.insse.ro

 

Camere de comert - regiunea Sud Muntenia

Camera de Comerţ şi Industrie Argeş
www.cciarges.ro

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Călăraşi
www.cciacl.ro

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Giurgiu
www.cciagr.ro

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Ialomiţa
www.cciail.ro

Camera de Comerţ şi Industrie Prahova
www.cciph.ro

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Teleorman
www.cciatr.ro

 

Universităţi - regiunea Sud Muntenia

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti
www.upg-ploiesti.ro

Universitatea din Piteşti
www.upit.ro

Universitatea Constantin Brâncoveanu (Piteşti)
www.univcb.ro

Universitatea Valahia (Târgovişte)
www.valahia.ro

 

ADR-uri

ADR Nord Est
http://www.adrnordest.ro/

ADR Sud Est
http://www.adrse.ro/

ADR Sud Muntenia
http://www.adrmuntenia.ro/

ADR Oltenia
http://www.adroltenia.ro/

ADR Vest
http://adrvest.ro/

ADR Centru
http://www.adrcentru.ro/

ADR Nord Vest
https://www.nord-vest.ro/

 

Organizaţii asociative - nivel naţional

Uniunea Consiliilor Judeţene din România
www.uncjr.ro

Asociaţia Municipiilor din România
www.amr.ro

Federaţia Autorităţilor Locale
www.falr.ro

Asociaţia Comunelor din România
www.acor.ro

Asociaţia Oraşelor din România
www.aor.ro

 

Autorităţi de Management

 

AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN
Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene
Adresă: Tower Center, Bd. Ion Mihalache, nr 15-17, Sector 1, Bucureşti.
Tel: 0372.838.550
Fax: 0371.838.551, 0372.838.502
E-mail: contact.minister@fonduri-ue.ro 
Website: www.fonduri-ue.ro

 

Autoritatea de management pentru Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate
Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

Serviciul Implementare Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate
Adresă: Tower Center, Bd. Ion Mihalache, nr 15-17, Sector 1, Bucureşti.

Tel: 0372614314, 0372838768
Fax: 0372.838.502
E-mail: contact.poad@fonduri-ue.ro
Website: www.fonduri-ue.ro

 

AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU PROGRAMUL OPERAŢIONAL COMPETITIVITATE
Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene
Tower Center, Bd. Ion Mihalache, nr. 15-17, sect. 1, Bucuresti
Secretariat: Tel: 0372 614 401
Relatii publice: Tel:  0372 614 431
Fax: 0372 838 502
Website: www.fonduri‐ue.ro

 

AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU PROGRAMUL OPERAŢIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE
Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene
Adresă: Calea Şerban Vodă, nr 30-32, (intrarea prin strada Principatele Unite), Sector 4, Bucureşti
Tel:  021 300 62 50
Fax: 021 316 07 78
E-mail: contact.minister@fonduri-ue.ro
Website: www.fonduri-ue.ro

 

AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU PROGRAMUL OPERAŢIONAL ASISTENȚĂ TEHNICĂ
Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene
Bucuresti, Bd. Ion Mihalache, nr 15-17, Tower Center
Tel: 0372.614.420
Fax: 0372.838.502
helpdesk.poat@fonduri-ue.ro
www.poat.ro, www.fonduri‐ue.ro

 

Autoritatea de Management Programul Operațional Regional (AM POR)
Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene
Str. Apolodor nr. 17, Bucuresti, Sector 5
Tel:(+40 37) 283 86 34
Website: www.inforegio.ro, www.fonduri‐ue.ro

 

Comitetul de Monitorizare pentru Programul Operaţional Regional (CM POR)
Secretariatul CM POR
Tel: 0372 11 1413; 0372 11 1659
Fax: 0372 11 1636
Email: secretariatcmpor@mdrap.ro 

 

AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU PROGRAMUL OPERAŢIONAL DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE
Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene
Tel: 021 – 310 40 60 interior 11979 (secretariat)
Tel: 021 – 310 40 62 (helpdesk)
Fax: 021 – 310 40 61
Email: amdca@poca.ro
www.poca.ro, www.fonduri‐ue.ro

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
DIRECŢIA GENERALĂ DEZVOLTARE RURALĂ

http://www.afir.info/

http://www.madr.ro/pndr-2014-2020.html

 

 

Autoritatea de Management (AM) Programul Interreg V-A Romania-Bulgaria
Strada Apolodor 17, Sector 5, 050741 Bucureşti, România
Tel: +40 372 111 339, Fax: +40 372 111 456
robg@mdrap.ro
http://www.interregrobg.eu/ro/

 

Programul de cooperare interregională INTERREG EUROPE

Autoritatea Națională pentru Programul INTERREG EUROPE

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

Direcția Generală Programe Europene 
Unitatea Autorități Naționale pentru Programe Europene și Puncte Naționale de Contact

Tel.: +40372 111 326; 
Fax: +40372 111 456; 
http://www.interreg4c.eu/

 

Programul Operaţional URBACT III

Autoritatea Națională URBACT
Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

Unitatea Autoritati Nationale pentru Programe Europene
Bvd. Libertatii, nr. 12, sector 5, Bucuresti
tel: +40372 111 369 
fax: +40372 111 456

http://urbact.eu/

 

 

Programului de cooperare INTERACT III 2014-2020

CONTACT Autoritatea Națională INTERACT
Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

Unitatea Autorități Naționale pentru Programe Europene
Blvd. Libertății, nr. 12, sector 5, București
tel: +40372 111 369 
fax: +40372 111 456

www.interact-eu

 

 

Programul Transnaţional "Dunărea" 2014-2020

Autoritatea Națională pentru Programul DANUBE
Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

Direcția Generală Programe Europene 
Unitatea Autorități Naționale pentru Programe Europene și Puncte Naționale de Contact

http://www.southeast-europe.net/en/about_see/danubeprogramme/

www.danube-region.eu

 

Programul de Cooperare ESPON 2020

Punctul de contact ESPON 2020 în România

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

Direcția Generală Dezvoltare Regională și Infrastructură

Str. Apolodor nr. 17, Latura Nord, Sector 5, București

www.espon.eu

www.esponromania.ro

 

Ministere

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene
http://www.mdrap.gov.ro/

Ministerul Mediului
http://www.mmediu.gov.ro/

Ministerul Afacerilor Interne
http://www.mai.gov.ro/

Ministerul Afacerilor Externe
http://www.mae.gov.ro/

Ministerul Apărării Naţionale
http://www.mapn.gov.ro/

Ministerul Finanţelor Publice
http://www.mfinante.ro/

Ministerul Justiţiei
http://www.just.gov.ro/

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
http://www.madr.gov.ro/

Ministerul Educaţiei Naţionale
http://www.edu.gov.ro/

Ministerul Muncii și Justiției Sociale
http://www.mmuncii.ro/

Ministerul Economiei
http://www.economie.gov.ro/

Ministerul Energiei
http://energie.gov.ro/

Ministerul Transporturilor
http://www.mt.gov.ro/

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat
http://www.imm.gov.ro/

Ministerul Sănătăţii
http://www.ms.ro/

Ministerul Culturii și Identității Naționale
http://www.cultura.ro/

Ministerul Apelor și Pădurilor
http://apepaduri.gov.ro/

Ministerul Cercetării și Inovării
http://www.research.gov.ro/

Ministerul Comunicațiilor și Societații Informaţionale
https://www.comunicatii.gov.ro/

Ministerul Tineretului și Sportului
http://www.mts.gov.ro/

Ministerul Turismului
http://turism.gov.ro/

Ministerul pentru Românii de Pretutindeni
http://www.dprp.gov.ro/

Ministerul Consultării Publice și Dialogului Social
http://dialogsocial.gov.ro/

Ministerul pentru Relaţia cu Parlamentul
http://mrp.gov.ro/web/

Notă

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.