Acum ne puteți găsi și pe

ADR Sud Muntenia a finalizat cursul de instruire Manager de Inovare, în cadrul proiectului INMA

dsc_0361-1496905850.jpg

Miercuri, 7 iunie, ADR Sud Muntenia a organizat evenimentul final de diseminare al proiectului „INMA – Agenţi pentru Managementul Inovării în cadrul IMM-urilor”, finanţat în cadrul programului ERASMUS +.

Printre participanţii la acest eveniment s-au numărat cursanţi ai programului de instruire pilot „Agenţi pentru Managementul Inovării în cadrul IMM-urilor”, precum şi stakeholderi din mediul privat, ONG-uri şi instituţii publice de la nivelul judeţului Călăraşi, implicaţi în derularea sesiunii de instruire.

Directorul ADR Sud Muntenia, dr ing. Liviu Muşat, le-a mulţumit, cu această ocazie, stakeholderilor pentru sprijinul acordat în implementarea proiectului, precum şi cursanţilor, pentru activităţile realizate în cadrul cursului de instruire. De asemenea, directorul Agenţiei a declarat că „una dintre cele mai importante realizări în cadrul acestui proiect este autorizarea ADR Sud Muntenia ca furnizor de formare profesională pentru ocupaţia Manager de inovare, fapt ce reprezintă o premieră în implementarea celor trei proiecte INMA, derulate până în prezent în Europa. Astfel, Agenţia este astăzi autorizată ca furnizor de formare profesională a adulţilor pentru următoarele patru ocupaţii: Manager de proiect, Expert Achiziţii Publice, Evaluator de proiecte şi Manager de inovare. Această activitate ce vizează formarea şi perfecţionarea profesională vine ca urmare a experienţei acumulate de angajaţii noştri de-a lungul celor 18 ani de existenţă ai Agenţiei, interesul fiind de a oferi servicii de calitate întregii comunităţi din regiunea Sud Muntenia.”

Totodată, cu această ocazie, Daniela Traian, director adjunct Dezvoltare şi Comunicare, a atras atenţia asupra importanţei introducerii conceptului de inovare în cadrul întreprinderilor pentru dezvoltarea mediului de afaceri, precum şi a comunităţilor locale din regiunea noastră, din punct de vedere socio-economic.

În cadrul evenimentului, cei care au finalizat sesiunea de instruire au prezentat lucrările de audit elaborate în urma efectuării stagiului de practică în cadrul instituţiilor şi întreprinderilor stakeholderilor implicaţi în acest proiect.

Cursanţii au avut astfel oportunitatea să analizeze activitatea unei instituţii sau firme şi să pună în practică noţiunile dobândite la sesiunea de instruire derulată anterior. De asemenea, stagiile de practică le-au oferit acestora oportunitatea să îşi dovedească calităţile şi abilităţile, precum şi să expună idei de promovare sau dezvoltare a afacerii. Domeniile în cadrul cărora cursanţii au desfăşurat practica sunt: agricultură, piscicultură, horticultură, voluntariat, administraţie publică, organizare evenimente şi producţie.

La sesiunea de formare de Manageri de inovare, organizată de ADR Sud Muntenia, în calitate de partener în cadrul proiectului „INMA - Agenţi pentru Managementul Inovării în cadrul IMM-urilor”, s-au înscris în total 20 de persoane (şomeri şi angajaţi din mediul privat şi cel public din judeţul Călăraşi), care doresc să se perfecţioneze în domeniul Inovării, dintre acestea, 17 finalizând programul pilot de instruire.

Cursul, ce s-a derulat la sediul Agenţiei în perioada 3 mai – 7 iunie a.c., a fost gratuit, deschis, de tip interactiv, cu exerciţii practice şi discuţii libere, fiind structurat pe module ce au vizat următoarele domenii: Managementul Strategic, Managementul Resurselor Umane, Managementul Cunoaşterii, Responsabilitatea Socială Corporativă şi Noi tehnologii.

Reamintim că proiectul „INMA - Agenţi pentru Managementul Inovării în cadrul IMM-urilor” este finanţat prin programul european ERASMUS+, Acţiunea cheie 2: Cooperarea pentru inovare şi schimb de bune practici/ Parteneriate strategice. Obiectivul principal al proiectului, pe care Agenţia îl implementează în perioada noiembrie 2015 – octombrie 2017, este transferarea către partenerii din alte ţări europene, a profilului ocupaţional european „Agent pentru Managementul Inovării în cadrul IMM-urilor”, alături de materialele de instruire necesare pentru pregătirea viitorilor manageri de inovare, care să aducă plusvaloare activităţii desfăşurate în cadrul întreprinderilor mici şi mijlocii.

Notă

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.