Acum ne puteți găsi și pe

Planificare regională 2021-2027

Comisia Europeană a propus un buget pragmatic și modern pentru perioada 2021-2027.

Propuneri legislative UE

În perioada 29 – 30 mai 2018,Comisia Europeană a publicat propunerea privind pachetul legislativ privind Politica de Coeziune (PC) 2012-2027. Acesta cuprinde:

  • Regulamentul privind prevederile comune (CPR)
  • Regulamentul privind Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) și Fondul de coeziune (FC)
  • Regulamentul privind cooperarea teritorială;
  • Regulamentul privind mecanismul de cooperare transfrontalieră;
  • Regulamentul privind „Fondul social european plus” (FSE+).

Regulamentul privind prevederile comune conține un set unic de norme pentru 7 fonduri UE implementate în gestiune partajată, respectiv: Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european+, Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM), Fondul pentru azil și migrație (FAMI), Fondul pentru securitate internă (ISF) și Instrumentul pentru frontiere externe și vize (IBMF). Comparativ cu actuala perioadă de programare, CPR nu mai acoperă  Fondul european pentru agricultură și dezvoltare rurală (FEADR).

Negocierile privind politica de coeziune la nivelul Consiliului au demarat în luna septembrie 2018, sub Președinția austriacă fiind finalizate aspectele privind abordarea strategică și programarea și management și control.

Pe durata Președinției române a Consiliului UE, s-au finalizat aspectele privind condiții pentru eligibilitate și cadrul de performanță, monitorizare, evaluare, comunicare și vizibilitate, sprijin financiar din fonduri, management financiar și obiectivele, definițiile, delegarea puterilor, implementarea, prevederile tranzitorii și finale ale CPR, precum și regulamentele specifice politicii de coeziune, respectiv FEDR, FC, FSE+ și CTE).

În prezent se află în desfășurare trialogul cu Parlamentul European.

Documente

Metodologie pentru verificarea și evaluarea fișelor de proiect depuse conform OUG nr. 88/2020

Specializare inteligentă - apelul 2

Specializare inteligentă

Ordinul MFE nr. 1191 din 20 octombrie 2020 (0.2 Mb)
Ordinul MFE nr. 1191 din 20 octombrie 2020 pentru modificarea Ghidului solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor din Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 pentru pregătirea portofoliului de proiecte pentru perioada de programare 2021-2027 în domeniul Specializării inteligente, aprobat prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1018/2020

Apelul 3 - fișe 5D

Apelul 2 - fișe 5D

Apelul 1 - fișe 5D

Documente naționale

Cadrul general

Obiectivele de politică (OP) UE:

OP 1 - „O Europă mai inteligentă”

OP 2 - „O Europă mai verde”

OP 3 - „O Europă mai conectată”

OP 4 - „O Europă mai socială”

OP 5 - „O Europă mai apropiată de cetățenii săi”

Alte documente

Notă

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.