Acum ne puteți găsi și pe

ADR Sud Muntenia, la prima întâlnire de lucru a partenerilor proiectului „Agenţi pentru managementul inovării în cadrul IMM-urilor - INMA”

img_0887-1469446900.jpg

În perioada 25 – 27 noiembrie, ADR Sud Muntenia, prin experţi ai Serviciului Dezvoltare, a participat la prima întâlnire de lucru a proiectului multilateral european „Agenţi pentru managementul inovării în cadrul IMM-urilor-INMA”, ce s-a desfăşurat la Santander (Spania). Proiectul este finanţat de Comisia Europeană prin programul Erasmus +, Acţiunea cheie 2: „Cooperarea în domeniul inovării şi realizării de bune practici/ Parteneriate strategice”.

Proiectul INMA se derulează în perioada 1 septembrie 2015 – 31 august 2017 şi are ca obiectiv principal obţinerea în statele partenere a unor rezultate similare cu cele obţinute ca urmare a implementării profilului INMA şi a programelor de instruire în alte state europene, respectiv: crearea de locuri de muncă care să solicite calificare; inserarea şomerilor pe piaţa forţei de muncă, în special a femeilor; depăşirea deficitului de competenţe digitale, cauzat de faptul că femeile au mai puţine competenţe digitale decât bărbaţii; răspunsul la nevoile/ provocările legate de inovare ale IMM-urilor; creşterea gradului de inovare în cadrul întreprinderilor.

Proiectul se bazează pe rezultatele şi produsele unui proiect anterior de învăţare pe tot parcursul vieţii, care vizează transferul Profilului Ocupaţional de Manager de Inovare pentru promovarea integrării femeilor cu calificări academice ridicate pe piaţa forţei de muncă prin inovare în IMM-uri. Profilul ocupaţional a fost structurat în jurul a cinci domenii principale: Management Strategic, Resurse Umane, Managementul Cunoaşterii, Responsabilitate Socială a Întreprinderilor şi Noi tehnologii. Evaluarea pozitivă a acestui profil ocupaţional şi cererea acestuia de către diferite organizaţii sunt principalele motive pentru care se propune transferul de inovare în alte ţări europene. Prin transfer se înţelege transferul profilului ocupaţional, a curriculei de învăţare, a materialelor de instruire şi a instrumentelor TIC ale proiectului INMA.

Pentru a testa pachetul de formare INMA, se va desfăşura un curs de 4 luni cu 15 cursanţi (orice persoană cu calificări academice - şomeri sau care lucrează în locuri de muncă sub nivelul său de calificare). După terminarea cursului, şomerii vor efectua un stagiu de practică de 30 de zile în cadrul a 10 întreprinderi, iar la finalizarea acestuia, vor scrie un raport prin care vor oferi soluţii pentru un management mai bun şi inovare în IMM-ul unde au realizat intership-ul. Astfel, se va crea o punte de legătură între angajat şi angajator, iar, în cazul în care managerii firmelor vor fi mulţumiţi de soluţiile oferite de cursanţi, vor putea să îi angajeze. 3 din cei 15 cursanţi vor putea efectua acest stagiu de practică în străinătate.

Evenimentul a fost organizat de către partenerul din Spania, Documenta. În cadrul acestei întâlniri organizate de Asociaţia Institutul European pentru formare şi dezvoltare, din regiunea Cantabria, oraşul Santander, au fost prezente cele şase instituţii partenere din cadrul proiectului din Spania, Italia, România, Portugalia şi Turcia.

Această întâlnire de lucru a partenerilor consorţiului a avut ca scop prezentarea proiectului original INMA, a conceptului, obiectivelor, activităţilor şi a produselorfinale. Totodată, cu această ocazie, a fost prezentat actualul proiect INMA – conceptul, activităţile şi metodele de implementare.

Joi, 26 noiembrie, reprezentanţii ADR Sud Muntenia au fost prezenţi la sediul Asociaţiei Institutul European pentru formare şi dezvoltare, din regiunea Cantabria, unde fiecare partener a susţinut o scurtă prezentare a instituţiei pe care o reprezintă. Totodată, au avut loc discuţii pe diferite teme precum: planificarea şi împărţirea responsabilităţilor pentru Rezultatele intelectuale şi evenimentele de multiplicare.

În cea de-a doua zi, reprezentanţii partenerului din Spania au prezentat bugetul proiectului, managementul financiar, comunicarea şi raportarea pe proiectele finanţate prin programul Erasmus+, activităţile de management, planul de exploatare şi diseminare a rezultatelor proiectului, activităţile de monitorizare şi evaluare, precum şi concluzii şi aspecte relevante pentru următoarea întâlnire transnaţională.

Alături de ADR Sud Muntenia, parteneri în acest proiect sunt Cankiri Karatekin Universiti (Turcia) - lider proiect, Cankiri Civil Society Association (Turcia), Documenta (Spania), Instituto de soldadura e qualidade (Portugalia), ERIFO vocational Educational training (Italia). Valoarea totală a proiectului, ce se derulează pe parcursul a 24 de luni, este de 246.524 de euro, din care bugetul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia este 38.103 euro.

Notă: Articol apărut în newsletter-ul electronic Info Regional Sud Muntenia nr. 254

Notă

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.