Acum ne puteți găsi și pe

Primul centru de sprijinire a afacerilor din Alexandria, construit cu fonduri nerambursabile Regio

Miercuri, 11 mai, la sediul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a avut loc semnarea primului contract de finanţare Regio de la nivelul judeţului Teleorman, ce vizează dezvoltarea unei structuri de sprijinire a afacerilor. SC Sanva Construct SRL din municipiul Alexandria a semnat contractul de finanţare, prin care va obţine fonduri nerambursabile din Regio - Programul Operaţional Regional 2007 - 2013, Axa prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local”, Domeniul major de intervenţie 4.1 „Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală”, pentru proiectul „Centrul de dezvoltare a afacerilor”. Valoarea totală a cererii de finanţare este de 4.964.564,33 lei, din care valoarea totală eligibilă reprezintă 3.763.860,84 lei (valoarea nerambursabilă FEDR 2.285.077,56 lei; valoarea nerambursabilă din bugetul naţional 349.625,03 lei; cofinanţarea eligibilă a beneficiarului 1.129.158,25 lei). Durata de implementare a proiectului este de 18 luni.
Obiectivul proiectului reprezintă sprijinirea dezvoltării activităţii economice şi a investiţiilor în domeniul financiar. Astfel, cu ajutorul fondurilor nerambursabile Regio se va construi un centru la standarde europene pentru dezvoltarea afacerilor, în vederea închirierii spaţiului pentru firme din domeniul financiar, şi se vor achiziţiona echipamente şi dotări necesare pentru centru. Se preconizează atragerea unui număr de nouă IMM-uri, din care cinci microîntreprinderi, cărora li se va oferi asistenţa necesară afacerilor competitive din domeniul financiar, pentru a face faţă exigenţelor economiei de piaţa europeană.

ADR Sud Muntenia  este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din Regio puteţi obţine contactând experţii Serviciului Comunicare: 0242-331-769, 0242-315-009, 0728-026-708, fax: 0242-313-167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.

Notă

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.