Acum ne puteți găsi și pe

Proiectul „Start pentru afacerea ta!”

Proiectul „Start pentru afacerea ta!” – Regiunea Sud Muntenia

Proiectul „Start pentru afacerea ta! – Regiunea Sud Muntenia” este finanțat prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014 - 2020, Axa prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toți”, Obiectiv specific 3.7: „Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană”.

Perioada de implementare a proiectului: 3 ianuarie 2018 – 2 aprilie 2021.

Bugetul total al proiectului este 2.502.004,34 euro, bugetul ADR Sud Muntenia fiind 631.172,13 euro, contribuția proprie ADRSM - 0 euro, (conform Manualului Programului).

Consorţiul proiectului:

 1. Lider de proiect: Asociația „Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România”
 2. Partener: Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

Grupul țintă al proiectului este format din 336 persoane fizice (șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă) care intenționează să înființeze o afacere non-agricolă în mediul urban și își au reședința sau domiciliul în regiunea în care se implementează proiectul (în mediul rural sau în cel urban) - Regiunea de Dezvoltare Sud Muntenia.

Obiectivul general al proiectului „Start pentru afacerea ta! – Regiunea Sud Muntenia“ este reprezentat de creșterea ocupării în regiunea de dezvoltare Sud Muntenia, prin dezvoltarea culturii antreprenoriale a persoanelor fizice (șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă, etc.) și susținerea înființării, dezvoltării și menținerii pe piață a întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană.

Obiectivele specifice ale proiectului constau în:

 • Obiectivul specific 1. Susținerea dezvoltării spiritului antreprenorial la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud Muntenia prin dezvoltarea competentelor antreprenoriale pentru un număr de minimum 336 de persoane care intenționează să înființeze o afacere non-agricolă în zona urbană și care vor beneficia de formare antreprenorială. Toți membrii grupului țintă vor beneficia de formare antreprenorială, îmbunătățindu-și astfel competențele antreprenoriale și devenind capabili să întocmească planuri de afaceri, respectiv: să stabilească obiective specifice ale afacerii proprii cât mai realiste, pe termen scurt, mediu și lung și căi de atingere a acestor obiective; să cuantifice necesarul de resurse și să realizeze alocarea lor eficientă; să determine fezabilitatea ideii de afacere; să încadreze în timpul necesar derulării etapelor afacerii, în funcție de resurse și de mediul extern și să delimiteze ariile de acțiune; să identifice posibilele riscuri pentru afacere; să stabilească strategiile optime pentru dezvoltarea afacerii. Membrii grupului țintă își vor îmbunătăți capacitatea de a recunoaște și exploata oportunitățile de dezvoltare a unor afaceri, iar adaptabilitatea forței de muncă se va îmbunătăți la nivelul regiunii de dezvoltare vizate prin proiect. Minimum 300 de persoane vor dobândi certificare ANC, în urma participării la stagiile de curs.
 • Obiectivul specific 2. Stimularea inițiativei antreprenoriale individuale prin acordarea de ajutoare de minimis pentru înființarea a minimum 42 de întreprinderi noi. Persoanele selectate în vederea acordării ajutorului de minimis vor participa la stagii de practică în întreprinderi reale, în scopul dobândirii de abilități practice în domeniul în care vor demara noua afacere, vor beneficia de consiliere, consultanță, mentorat pentru consolidarea și punerea în aplicare a planului de afaceri și vor fi sprijiniți în scopul înființării afacerilor. Acordarea de sprijin pentru înființarea de noi întreprinderi cu profil non-agricol în mediul urban va conduce la diversificarea opțiunilor de activare a membrilor grupului țintă pe piața muncii, la dinamizarea și diversificarea activității economice la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud Muntenia, la sporirea numărului de IMM-uri active la nivel local și la creșterea densității IMM-urilor, în vederea diminuării disparităților regionale actuale.
 • Obiectivul specific 3. Sprijinirea dezvoltării și menținerii pe piața a celor minimum 42 de întreprinderi cu profil non-agricol din zona urbană înființate prin intermediul proiectului. Ulterior înființării start-up-urilor, funcționarea și dezvoltarea acestora va fi monitorizată permanent, inclusiv în perioada de sustenabilitate, pentru a minimiza riscul de eșec al acestora, precum și pentru a asigura dezvoltarea afacerilor, nu doar supraviețuirea pe piață. Va fi verificată menținerea criteriilor de eligibilitate și selecție asumate de către beneficiarii schemelor de minimis și se va monitoriza utilizarea adecvată a ajutoarelor de minimis, conform scopului propus. Un întreg sistem de sprijin personalizat (servicii de consiliere, consultanță, mentorat, consiliere antreprenorială, decontare, monitorizare etc.) va fi pus la dispoziția membrilor grupului țintă, completând cunoștințele și aptitudinile dobândite de aceștia în cadrul etapei de formare antreprenoriala. Serviciile puse la dispoziția grupului țintă vor include servicii juridice, de marketing, financiare, metode și tehnici eficiente de management și alte servicii de consultanță necesare membrilor grupului țintă. Activitatea de mentorat va asigura o predictibilitate, crescând șansele de reușită a ideii de afaceri. Luarea deciziilor în afaceri, precum și modul cum acestea sunt puse în aplicare, constituie un element de bază al oricărei afaceri, iar mentorii vor ajuta substanțial membrii grupului țintă în această privință.

Rezultatele intelectuale ale proiectului:

 • 1 set de proceduri de management necesare pentru implementarea proiectului;
 • 1 plan de implementare realizat, acesta fiind actualizat periodic;
 • 1 procedura de monitorizare realizată;
 • Cereri de rambursare și cereri de plată realizate;
 • Rapoarte tehnico-financiare realizate;
 • Minimum 36 întâlniri de management de proiect;
 • 1 campanie online implementată în scopul prezentării către public a elementelor specifice proiectului;
 • 7 seminarii informative implementate în fiecare județ al regiunii de dezvoltare;
 • 175 participanți la seminariile informative (cu o medie de 25 participanți/ eveniment);
 • 1400 pliante, 1400 flyere, 700 afișe;
 • Minimum 40.000 de persoane din categoria de public larg informate cu privire la oportunitățile oferite de proiect și principalele condiții pentru a beneficia de acestea;
 • Minimum 336 de persoane fizice (șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă, etc) încadrate în grupul țintă al proiectului și selectate în vederea participării la programul de formare antreprenorială;
 • Minimum 336 de dosare de grup țintă realizate;
 • 14 sesiuni de cursuri de dobândire a competentelor antreprenoriale implementate, cu acoperire în fiecare județ al regiunii de dezvoltare Sud-Muntenia;
 • 14 concursuri de idei de afaceri susținute în cadrul cursurilor, în urma cărora se vor acorda 42 de premii în bani;
 • Minimum 336 de membri ai grupului țintă participanți la programul de formare antreprenorială, care își vor îmbunătăți competentele în domeniul antreprenorial;
 • Minimum 300 de persoane certificate ANC în urma participării la stagiile de curs;
 • Minimum 300 de planuri de afaceri elaborate de participanți în cadrul cursurilor de formare antreprenorială;
 • 1 metodologie de selecție realizată în conformitate cu conținutul cererii de finanțare și publicată pe site-ul proiectului, al beneficiarului și al partenerului său
 • Minimum 2 competiții de planuri de afaceri organizate;
 • Minimum 42 de planuri de afaceri aprobate în vederea acordării de ajutor de minimis;
 • Minimum 42 de stagiari care dobândesc abilități practice în întreprinderi existente, funcționale, care desfășoară activități economice din aceeași clasa CAEN cu cea a planului de afaceri propriu, selectat în vederea finanțării;
 • Minimum 42 de rapoarte de stagii de practică aferente stagiilor efectuate de persoanele ale căror planuri de afaceri au fost selectate în vederea acordării de ajutor de minimis;
 • Minimum 42 de persoane selectate în vederea implementării planurilor de afaceri, care își vor completa cunoștințele și aptitudinile prin beneficierea de consiliere, consultanță și mentorat în domeniul antreprenorial;
 • O rețea de 5 mentori – oameni de afaceri de succes, creată în vederea creșterii șanselor de succes a afacerilor nou create;
 • Minimum 420 ședințe individuale de mentorat;
 • Minim 42 materiale video de promovare a afacerilor, postate pe site-ul proiectului și pe rețele de socializare;
 • Minimum 42 de întreprinderi nou create de către membrii grupului țintă;
 • Minimum 42 de contracte de subvenție încheiate de către administratorul schemei de antreprenoriat cu firmele nou create;
 • Minimum 42 de întreprinderi nou-înființate a căror funcționare și dezvoltare este monitorizată;
 • Minimum 42 de dosare de monitorizare;
 • Minimum 84 de locuri de muncă create și menținute urmare a sprijinului primit;
 • Minimum 42 de ajutoare de minimis acordate către beneficiar;
 • Minimum 42 de afaceri funcționale pe o perioada de 6 luni;
 • Minimum 84 de locuri de muncă menținute în afacerile nou înființate;
 • Minimum 42 de dosare de monitorizare a sustenabilității;
 • Analiza mediului antreprenorial la nivel regional – realizată și diseminată online;
 • Documentații aferente procedurilor de achiziție;
 • Raportări financiare;
 • Documente arhivate;
 • Site-ul proiectului;
 • Conferința de presă de lansare;
 • Conferința de presă de închidere a proiectului;
 • Plan de comunicare și diseminare a rezultatelor proiectului;
 • 10 comunicate, articole și buletine online;
 • 10 afișe postate în locațiile de implementare a proiectului.

Metodologie de selecție a grupului țintă aplicată în cadrul proiectului „Start pentru afacerea ta! – Regiunea Sud Muntenia”

S-a dat startul pentru depunerea dosarelor din partea persoanelor interesate să participe la programul de formare în cadrul proiectului „Start pentru afacerea ta! – Regiunea Sud Muntenia”. Toți membrii grupului țintă, care vor fi selectați în urma procesului de evaluare a dosarelor de recrutare, vor beneficia de formare antreprenorială, îmbunătățindu-și astfel competențele antreprenoriale și devenind capabili să întocmească planuri de afaceri.

Grupul țintă

Condiții de eligibilitate

Grupul țintă al proiectului este format din 336 persoane fizice cu vârsta peste 18 ani (șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă) care intenționează să înființeze o afacerere non-agricolă în mediul urban și își au reședința sau domiciliul în regiunea în care se implementează proiectul (în mediul rural sau în cel urban) - Regiunea de Dezvoltare Sud Muntenia (județele: Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova, Teleorman). Nu vor fi încadrați în grupul țintă al proiectului tineri NEETs (care nu urmează nicio formă de învățământ și nici nu au un loc de muncă, cu vârsta între 16 – 24 de ani).

Din grupul țintă vor face parte 336 de membri, din care: 236 șomeri și persoane inactive ; 100 angajați,  inclusiv persoane care desfășoară o activitate independentă ; minim 135 de femei vor fi încadrate în grupul țintă al proiectului (minim 40% din grupul țintă total).

Procedura de selecție a grupului țintă

Dosarele de candidatură depuse vor fi analizate de către experții grup țintă, care vor urmări ca dosarele să conțină toate documentele obligatorii. Vor fi selectați acei candidați eligibili, care vizează să demareze activități antreprenoriale și ale căror nevoi sunt relevante față de activitățile proiectului.

Selecția se va realiza luând în calcul ordinea de înregistrare a dosarelor de candidatură și cu respectarea indicatorilor prestabiliți de realizare (număr de șomeri și inactivi, respectiv număr de angajați, inclusiv persoane care desfășoară o activitate independentă), precum și a procentului de femei incluse în grupul țintă al proiectului. Persoanele selectate în grupul țintă vor fi contactate atât pe e-mail, cât și telefonic pentru confirmarea includerii în grupul țintă.

Membrii grupului țintă vor avea posibilitatea accesării ajutorului de minimis care le va permite punerea în practică a ideii de afacere. În acest sens, vor fi lansate 2 competiții de planuri de afaceri, care vor fi deschise atât persoanelor din grupul țintă care au participat la programul de formare în domeniul antreprenoriatului desfășurat în cadrul proiectului, cât și altor persoane care se încadrează în categoriile de grup țintă eligibile și care intenționează să-și deschidă o afacere. În urma aplicării planurilor de afaceri de către membrii grupului țintă și evaluării acestora, vor fi selectate minimum 42 de planuri de afaceri care vor beneficia de ajutor de minimis în cuantum de maxim 40.000 de euro. Persoanele selectate în vederea acordării ajutorului de minimis vor participa la stagii de practică în întreprinderi reale, în scopul dobândirii de abilități practice în domeniul în care vor demara noua afacere, vor beneficia de consiliere, consultanță, mentorat în vederea consolidării și punerii în aplicare a planului de afaceri și vor fi sprijiniți în vederea înființării afacerilor.

Criterii de selecție a grupului țintă

Se încadrează în grupul țintă al proiectului persoanele care îndeplinesc condițiile de eligibilitate și depun dosarele de candidatură complete, cu următoarele documente:

 1. Formular de înregistrare individuală a participanților la operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020 (în original) – Anexa 8;
 2. Declarație privind evitarea dublei finanțări (în original) – Anexa 2;
 3. Declarație de disponibilitate (în original) – Anexa 3;
 4. Chestionar inițial de identificare a nevoilor (în original) – Anexa 4;
 5. Scrisoare de motivație privind abordarea antreprenoriatului ca și alternativă în carieră (în original) – Anexa 5;
 6. Declarație date cu caracter personal – Anexa 6;
 7. Carte de identitate (în copie „conform cu originalul”);
 8. Certificat de naștere (în copie „conform cu originalul”);
 9. Certificat de căsătorie - după caz (în copie „conform cu originalul”);
 10. Documente suport care atestă încadrarea într-o categorie de grup țintă eligibil (după caz: adeverințe în original; copie „conform cu originalul” după documentele care atestă desfășurarea unei activități independente).

Anexele se regăsesc mai jos.

Pentru a putea fi selectați, candidații trebuie să îndeplinească condițiile de eligibilitate detaliate mai sus și să transmită dosarele de candidatură pe e-mail către Expertul grup țintă (consultați datele de contact ale birourilor județene de recrutare din Metodologie) din județul de care aparține candidatul, într-o arhivă denumită sub forma „Nume_Prenume”.

După verificarea arhivei de către Expertul grup țintă și constatarea conformității documentelor, se va solicita transmiterea dosarului de candidatură, prin poștă/servicii de curierat la adresa biroului județean de recrutare de care aparține potențialul membru al grupului țintă, într-un plic sigilat, cu mențiunea:

„Proiect POCU: Start pentru afacerea ta! – Regiunea Sud Muntenia

Dosar de candidatură Grup Țintă ..............(Nume și prenume candidat)...........”

În atenția Expertului grup țintă ..............(Nume și prenume expert)...........”

Documente

Anexa nr. 7 (0.1 Mb)

Publicații

Comunicate de presă

Notă

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.