Acum ne puteți găsi și pe

Reprezentanţii ADR Sud Muntenia au participat la workshop-ul „Talent Creation and Growth”din cadrul proiectului Working4Talent

În perioada  14-15 iunie 2012, reprezentaţii Agenţiei pentru Dezvoltare Regională  Sud Muntenia au participat la workshop-ul Talent Creation and Growth” din cadrul proiectului Working4Talent, eveniment găzduit de Paperbank Innovation în oraşul Drammen din Norvegia.

Proiectul Working4Talent, implementat de către Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia  este finanţat de Programul de Cooperare Interregională INTERREG IV C, în cadrul celui de-al patrulea apel de proiecte, axa prioritară 1: Inovare şi economia cunoaşterii, domeniul de intervenţie 1.4 Ocuparea forţei de muncă, capitalul uman şi educaţie. Scopul Programul de Cooperare Interregională INTERREG IVC este de a creşte eficacitatea politicilor de dezvoltare regională şi contribuţia acestora la modernizarea economică şi întărirea competitivităţii în Europa, în domeniile inovării, economiei cunoaşterii, mediului şi prevenirii riscului prin mijloace de cooperare interregională.

Obiectivul  principal al proiectului  îl reprezintă elaborarea unui mecanism care să faciliteze schimbul de informaţii şi de experienţă între regiunile şi oraşele partenere în proiect, în legătură cu atragerea şi păstrarea persoanelor talentate, în special în domenii precum cercetarea şi inovarea.

Scopul proiectului constă în îmbunătăţirea politicilor locale şi regionale precum şi a programelor de acţiune, pentru a genera noi locuri de muncă pentru persoanele cu înaltă calificare şi pentru a îmbunătăţi cunoştinţelor autorităţilor de la nivel local şi regional, cu privire la o piaţă a muncii conectată la fluxurile de inovare.

Consorţiul proiectului este alcătuit din 11 parteneri – autorităţi locale şi regionale din nouă state membre ale Uniunii Europene (Spania, Cehia, România, Irlanda, Marea Britanie, Lituania, Italia, Letonia şi Ungaria) şi Norvegia.

Valoarea totală a proiectului este 1.650.269,30 Euro, din care bugetul  Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia este 99.313,81 Euro. Din bugetul alocat Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia , suma de 84.416,73 Euro reprezintă co-finanţarea FEDR, în procent de 85%, iar co-finanţarea  naţională în cuantum de 14.897,08 Euro (15%) va fi suportată de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului în procent de 13% ( 12.910,81 Euro) şi de Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în procent de 2% ( 1.986,27 Euro). Durata proiectului este de 36 de luni, iar implementarea acestuia a început în luna ianuarie 2012.

            În prima zi a evenimentului discuţiile s-au concentrat pe stabilirea  metodologiei pentru elaborarea Analizei Locale asupra situaţiei forţei de muncă instruite din  fiecare regiune parteneră şi pe revizuirea Strategiei de Comunicare a proiectului. Astfel, proiectul Working4Talent va investiga  politicile ce pot fi introduse pentru a reţine sau atrage capital uman cu înaltă calificare din alte regiuni, fie ele state membre ale Uniunii Europene sau din ţări terţe, ţinând cont de faptul că migraţia este acum un fenomen comun pe tot cuprinsul Europei, cu o influenţă directă asupra competitivităţii regiunilor. În cursul zilei următoare, au fost prezentate şase proiecte implementate în Norvegia şi Italia ca şi exemple de bune practici pentru reţinerea şi atragerea forţei de muncă înalt calificate atât în domeniul afacerilor, dar şi în domeniul social (servicii de sănătate, culturale, protecţie socială).

 

Notă

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.