Acum ne puteți găsi și pe

Reuniune de lucru a Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia

Joi, 24 martie 2011, cu începere de la ora 11,00, în Sala de şedinţe a Primăriei municipiului Turnu Măgurele a  avut loc şedinţa Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia (CpDR Sud Muntenia), reuniune de lucru ce a fost condusă de preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman, domnul Liviu Nicolae Dragnea, în calitate de preşedinte al Consiliului.
În cadrul şedinţei CpDR au fost supuse adoptării următoarele hotărâri: aprobarea raportului de activitate pentru anul 2010 al  Agenţiei, modificarea şi completarea  Regulamentului de  Organizare şi Funcţionare al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, organigrama şi statul de funcţii, bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2011 precum şi contractul colectiv de muncă pentru anul 2011 încheiat între Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în calitate de angajator, şi Sindicatul Sud Muntenia.
De asemenea, membrii Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia au fost informaţi cu privire la următoarele teme: implementarea  Programului Operaţional Regional 2007-2013 în regiunea Sud Muntenia, stadiul implementării Programului de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013, aplicaţiile depuse de ADR Sud Muntenia pentru obţinerea unor finanţări comunitare. 
Consiliul pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia este organismul regional deliberativ al Regiunii Sud Muntenia, fiind format din 28 de membri. Consiliul  funcţionează pe principii parteneriale la nivelul Regiunii noastre, în scopul coordonării activităţilor de elaborare şi monitorizare ce decurg din politicile de dezvoltare regională. Consiliul pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia  este alcătuit din preşedinţii consiliilor judeţene şi din câte un reprezentant al fiecărei categorii de consilii locale municipale, orăşeneşti şi comunale din cele şapte judeţe ale regiunii (Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova şi Teleorman). 
ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din Regio puteţi obţine contactând experţii Serviciului Comunicare, tel.: 0242-331-769, 0242-315-009, 0728-026-708, fax: 0242-313-167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.

Daniela Traian
Şef Serviciu Comunicare

Notă

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.