Acum ne puteți găsi și pe

Seminar online pentru creșterea capacității administrative a Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

În perioada 12-13 ianuarie 2021, angajați ai Agenției pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud Muntenia au participat la un seminar online, organizat de Departamentul Comisiei Europene pentru Asistența Tehnică și al Schimbului de Informații, în colaborare cu Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud Muntenia, în cadrul proiectului TAIEX Peer2Peer, ce a avut scopul de a ajuta ADR Sud Muntenia să reorganizeze structurile interne pentru a-și putea îndeplini noile roluri și funcții de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional (POR) Sud Muntenia în perioada de programare 2021-2027.

Lectorii au oferit exemple de bune practici în ceea ce privește structurile de parteneriat în dezvoltarea programului, guvernanța la nivel local, instrumentele utilizate în implementarea programului și sprijinul acordat beneficiarilor, și au răspuns întrebărilor participanților în sesiunile interactive.

În prima zi a seminarului, Daniela Ferrara, responsabil de coordonarea programelor operaționale regionale ale Fondului European de Dezvoltare Regională (FEDR) și ale Fondului Structural European (FSE) în regiunea Emilia-Romagna din Italia, a prezentat cadrul legal și partenerial, politicile adoptate și structura programelor implementate în regiunea Emilia-Romagna în exercițiul financiar european 2014-2020, și a evidențiat diferențele și provocările aduse de următoarea perioadă de programare, 2021-2027. Cu accent pe proiectarea evoluției Strategiei de specializare inteligentă 2021-2027 au fost expuse legături, conexiuni și modul de integrare a strategiei cu pregătirea Programului Operațional Regional Sud Muntenia 2021-2027.

Alte puncte importante de discuție au fost consultarea publică și partenerială, exemplificată cu un mecanism adoptat începând cu anul 2015 de regiunea Emilia-Romagna, Pactul pentru muncă și mediu, agreat de toți actorii implicați în viața publică a regiunii: administrație publică, universități, mediul de afaceri etc. și care oferă liniile directoare ale politicii privind dezvoltarea regiunii Emilia-Romagna și, de asemenea, diferitele forme de integrare a programării și managementului programelor operaționale.

Kostas Raftopoulos, Șeful Unității de Management și Control B1 din cadrul Autorității de Management a Programului Operațional Infrastructură de Transport, Mediu și Dezvoltare Durabilă din Grecia a adus în atenție modalități de finanțare a acțiunilor de consolidare a capacității administrative pentru autoritățile de gestionare a fondurilor europene și beneficiari, cu accent pe Reglementările privind dispozițiile comune (CPR) 2021-2027.

În cea de-a doua zi a întâlnirii online Stefania Sommacal, coordonatorul proiectului „Asistență tehnică pentru Autoritatea de management a Programului Operațional Regional FEDR” pentru regiunea Emilia-Romagna din Italia, a oferit detalii despre structura organizatorică a Autorității de Management și experiența regiunii Emilia-Romagna în ceea ce privește înființarea unui sistem de management și control în cadrul autorității. Au fost descrise proceduri cheie privind unele aspecte ale implementării programelor operaționale în regiunea Emilia-Romagna: lansarea finanțărilor (abordarea participativă, orientări clare pentru solicitanți, respectarea obligațiilor de ajutor de stat); selectarea proiectelor (aplicarea criteriilor de selecție, procedurile de evaluare); activități de management și control; prevenirea și gestionarea neregulilor și fraudelor și recuperarea fondurilor; sarcinile îndeplinite de Autoritatea de audit și descrierea relațiilor funcționale dintre Autoritatea de gestionare și Autoritatea de audit în timpul implementării programelor operaționale.

Kostas Raftopoulos, Șeful Unității de Management și Control B1 din cadrul Autorității de Management a Programului Operațional Infrastructură de Transport, Mediu și Dezvoltare Durabilă din Grecia a prezentat aspecte importante privind implementarea programelor sectoriale în Grecia: activități de management și control; evaluarea riscurilor și îmbunătățirea sistemului de management și control prin acțiuni de consolidare a capacității administrative.

Prin publicarea OUG nr.122/31.07.2020, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, alături de celelalte șapte organisme similare existente la nivel național, a devenit Autoritate de Management (AM) în cadrul viitorului exercițiu financiar 2021-2027, pentru Programul Operațional Regional Sud Muntenia. Măsura are la bază necesitatea utilizării eficiente a fondurilor externe nerambursabile, subsidiaritatea procesului decizional, importanța corelării nevoilor reale ale beneficiarilor cu obiectivele strategice europene, necesitatea simplificării procedurale și, nu în ultimul rând, principiul debirocratizării instituționale.

În calitate de AM, ADR Sud Muntenia va elabora Programul Operațional Regional Sud Muntenia, va selecta operațiuni, va încheia contracte de finanțare, va efectua plăți către beneficiari, va gestiona Programul, va implementa acțiuni de prevenire și detectare a eventualelor nereguli sau fraude, va asigura înregistrarea și stocarea în format electronic a datelor aferente operațiunilor, va sprijini Comitetul de monitorizare a Programului și va elabora declarațiile de cheltuieli.

Notă

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.