Acum ne puteți găsi și pe

Servicii oferite de ADR Sud Muntenia

Consiliere şi sprijin în implementarea proiectelor finanţate din  Programului Operaţional Regional

ADR Sud Muntenia, în calitate de Organism Intermediar, este unitate de implementare la nivel regional a Programului Operaţional Regional (Regio), finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională. În baza unui Acord-cadru semnat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Agenției i-au fost delegate o serie de atribuții. Dintre acestea, enumerăm:

 • lansarea procesului de depunere de către solicitanți a cererilor de finanțare, în funcție de calendarul stabilit de AM POR;

 • acordarea de sprijin potențialilor beneficiari, inclusiv prin realizarea de sesiuni de informare în cadrul structurilor specializate organizate în acest sens în cadrul OI POR, prin campanii de informare la nivel regional, precum și prin furnizarea altor informații solicitate de către aceștia, în scopul dezvoltării proiectelor finanțabile prin POR;

 • primirea și înregistrarea solicitărilor de finanţare, conform procedurii relevante și evaluarea cererile de finanţare din punct de vedere administrativ și al eligibilității;

 • verificarea proiectelor la faţa locului, întocmirea și transmiterea către Autoritatea de Management a contractelor de finanțare aferente acestor proiecte, în vederea avizării/semnării; 

 • monitorizarea implementării proiectelor aprobate;

 • primirea și verificarea cererilor de rambursare de la benenficiari.

Mai multe detalii despre Programul Operational Regional puteti obține accesând secțiunea Regio de pe site:  https://regio.adrmuntenia.ro/ .

Consiliere şi sprijin în implementarea proiectelor finanțate din POS CCE 2007-2013

ADR Sud Muntenia, în calitate de Organism Intermediar, este unitate de implementare la nivel regional a Programului Operațional Sectorial „Creşterea Competitivității Economice” 2007-2013, Axa prioritară 1 - Un sistem de producție inovativ și eco-eficient, Domeniul Major de Intervenție 1.1 - Investiții productive și pregătirea pentru competiția pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM-urilor și Domeniul Major de Intervenție 1.3 - Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului.

În baza unui Acord-cadru, semnat cu Ministerul Economiei, ADR-ului Sud Muntenia i-au fost delegate o serie de atribuții. Dintre acestea, enumerăm:

 •         evaluarea și contractarea cererilor de finanțare depuse,

 •         verificarea cererilor de rambursare depuse de către beneficiarii de proiecte,

 •         efectuarea de vizite de monitorizare la locul de implementare a proiectelor,

 •         monitorizarea realizării indicatorilor asumați în cadrul proiectelor,

 •         asigurarea respectării cerințelor privind informarea și publicitatea pentru POSCCE.

În momentul de față, ADR-ul mai efectuează monitorizarea ex-post a proiectelor, conform condițiilor contractuale.

Mai multe detalii despre proiectele finanțate puteți obtine accesând secțiunea POSCCE de pe site-ul nostru:  http://poscce.adrmuntenia.ro/  .

Consiliere pentru solicitarea de fonduri PHARE și de la bugetul de stat și sprijin în managementul proiectelor finanțate din acest surse

În calitate de autoritate  de implementare a programelor PHARE Coeziune Economică şi Socială, și de autoritate contractantă pentru fondurile de la bugetul de stat, în perioada de pre-aderare, Agenția a oferit consultanță  în complexa procedură de solicitare de finanţări nerambursabile (granturi) şi a organizat seminarii de instruire în redactarea Cererilor de finanțare și managementul proiectelor.

 În urma colaborării cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, au fost furnizate următoarele servicii specifice:

 • Lansarea și promovarea la nivel regional a programelor Phare CES și a programelor finanțate de la bugetul de stat.

 • Participarea experților ADR în Comitetele de evaluare și selecție a cererilor de finanțare.

 • După selectarea cererilor, Agenția este implicată în procesul de contractare.

 • Pe toată durata implementării proiectului finanțat, ADR a acordat consultanță beneficiarului în domeniul procedurilor de achiziție, a raportărilor tehnice și financiare.

 • Verificarea și avizarea documentațiilor transmise de către beneficiar.

 • Efectuarea de vizite de monitorizare la locul de implementare al proiectului.

Realizare de studii și analize 

În urma experienței acumulate de-a lungul mai multor perioade de programare, Agenția are expertiză în constituirea bazelor de date, efectuarea de studii și analize globale și sectoriale privind situația și evoluţia economico–socială a regiunii de dezvoltare. Documentele de interes pot fi găsite la secțiunea Bibliotecă de pe site-ul nostru https://www.adrmuntenia.ro/docs/97/studii .

Reprezentare regională și punct de contact pentru donatori

ADR ofera informații despre regiunea Sud Muntenia, constituind astfel primul punct de contact pentru donatorii multilaterali sau bilaterali care se implică în proiecte de dezvoltare socială sau economică în România. Ne dedicăm toate eforturile adâncirii și lărgirii grupurilor de parteneriat existente. Dacă faceți parte dintr-un ONG sau dintr-un grup de interes și considerați că punctul dumneavoastră de vedere este ignorat în procesul de luare a deciziilor, atunci nu ezitați să ne contactați. De asemenea, contactați-ne dacă doriți să luați legătura cu membrii grupurilor de parteneriat care vă reprezintă interesele. Rețeaua noastră de parteneri ne permite să acționăm ca „brokeri”, punând în legatură diferite instituții.

Identificarea oportunităților de finanțare

ADR are experiență în legatură cu întrega gamă de finanțări existente. Persoanele care vor sa depună cereri de finanțare pentru fonduri de la Uniunea Europeană, dar nu sunt sigure dacă îndeplinesc criteriile, ne pot contacta pentru a primi informații despre finanțările nerambursabile. 

Consiliere și sprijin în investiții

Cunoștințele noastre solide legate de regiune și de nevoile sale economice și sociale pot fi de folos persoanelor care doresc să investească în regiune. Prin intermediul Direcției Dezvoltare și Comunicare, vă putem oferi informații despre avantajele de a investi în anumite zone. Mai multe informații veţi afla contactându-ne la adresa de e-mail  programe@adrmuntenia.ro .

Furnizor de formare profesională a adulților

Experiența acumulată de echipa ADR SM integrează cunoștințe, deprinderi, aptitudini specifice mai multor ocupații importante pe piața muncii care pot fi transmise publicului larg. Agenţia, în calitate de furnizor de formare profesională a adulților, realizează activități de formare profesională prin furnizarea de cursuri autorizate CNFPA. Această autorizare vine ca răspuns la nevoile existente de instruire a personalului din cadrul autorităților și partenerilor cu care colaborăm la nivelul Regiunii Sud Muntenia și nu numai. În momentul de față suntem acreditați ca furnizor de formare profesională pentru patru  programe de perfecționare a adulților cu următoarele specializări: manager de proiect, evaluator de proiecte, expert achiziții publice și manager de inovare.

Notă

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.