Acum ne puteți găsi și pe

Strategia pentru Specializare Inteligentă a Regiunii Sud Muntenia pentru perioada 2014-2020

copertageneralai-1459500011.png

Strategia pentru Specializare Inteligentă a Regiunii Sud Muntenia pentru perioada 2014-2020 - instrument inovativ dedicat dezvoltării economice regionale

Specializarea Inteligentă sau RIS3 (Strategii de Cercetare şi Inovare pentru Specializare Inteligentă) reprezintă o nouă abordare strategică a dezvoltării economice prin finanţarea cu precădere a cercetării şi inovării. Aceasta implică un proces de dezvoltare a unei viziuni, identificarea domeniilor bazate pe cel mai mare potenţial strategic, dezvoltarea unor mecanisme de guvernanţă ce includ actori ce acţionează pe diverse nivele, stabilirea priorităţilor strategice şi utilizarea unor politici inteligente pentru a maximiza potenţialul de dezvoltare bazat pe cunoaştere al unei regiuni, indiferent dacă acesta este high-tech sau low-tech.

Acest proces presupune faptul ca regiunile să îşi selecteze un număr limitat de priorităţi, ţinând cont de propriile avantaje competitive şi de specializarea internaţională. Strategia obligă astfel la nefragmentarea acţiunilor de sprijin şi de investiţii şi la concentrarea fondurilor structurale asupra unui număr limitat de priorităţi – acelea ce deţin cel mai ridicat potenţial de dezvoltare. Această abordare sprijină regiunile în cunoaşterea adevăratului lor potenţial de inovare şi în reorientarea structurilor lor industriale şi de cercetare către ramurile industriale şi serviciile emergente şi către pieţele internaţionale.

Pe deplin conştientă de importanţa acestui demers pentru dezvoltarea economică a regiunii, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a elaborat Strategia de Specializare Inteligentă în perioada martie – septembrie 2015 printr-un larg proces partenerial.

De obicei, procesul de elaborare a RIS 3 se bazează pe un model de guvernare tripartit - modelul Triple Helix, ce vizează colaborarea dintre industrie, cercetare şi educaţie, guvern, implicând astfel diferiţi actori locali, regionali şi naţionali. În cazul RIS3, strategia a fost pregătită într-un parteneriat mai larg, ce a inclus, pe lângă actorii menţionaţi mai sus, şi organizaţiile societăţii civile.

Astfel, în urma unui proces elaborat de evaluare şi selecţie au fost identificate la nivelul regiunii şase domenii de specializare inteligentă, cu cel mai ridicat potenţial de inovare, dezvoltare şi antrenare a celorlalte domenii de activitate din regiune. Fiecare domeniu a fost analizat şi validat mai apoi prin intermediul criteriilor de specializare economică, tehnologică şi ştiinţifică.

Strategia de Specializare Inteligentă a regiunii Sud Muntenia 2014 – 2020 poate fi consultată aici:

Rezumatele Strategiei de Specializare Inteligentă a regiunii Sud Muntenia 2014 – 2020 pot fi consultate mai jos:

Notă

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.