Acum ne puteți găsi și pe

Zona libera Giurgiu

zlg-1312448188.jpg

 

Mediul de investitii - Zona Libera Giurgiu 

S.C. Administratia Zonei Libere S.A. Giurgiu a fost infiintata,  in temeiul Legii nr.84/1992 privind Regimul Zonelor Libere in data de 15.11.1996. Scopul infiintarii Zonei Libere Giurgiu ( HG nr.788/1996)  a fost acela  de a favoriza dezvoltarea economica prin atragerea de investitii cu capital strain si autohton, promovarea schimburilor internationale, sporirea posibilitatilor de folosire a resurselor locale si nationale in zona fluviala Giurgiu.

Zona Libera Giurgiu, una dintre cele mai vaste din Europa ( 160 ha) , este situata in sudul orasului Giurgiu, intre cele doua diguri indreptate spre Dunare. Ceea ce o diferetiaza de alte zone din Romania este faptul ca are un profil preponderent industrial.

S.C. Adminisitratia Zonei Libere Giurgiu S.A. ofera pentru exploatare terenuri ce pot fi inchiriate sau concesionate pe o perioada de maxim 49 de ani, cu posibilitate de prelungire pentru inca 20 ani, potrivit legislatiei in vigoare.

Terenurile din interiorul Zonei Libere Giurgiu pot fi atribuite in folosinta prin licitatie publica, persoanelor fizice si juridice, romane sau straine, pentru realizarea obiectivelor de productie, depozitare, prestari servicii

S.C. Adminisitratia Zonei Libere Giurgiu S.A. detine in proprietate spatii pentru depozitare, hale, platforme betonate, birouri si containere, care pot fi inchiriate pe o perioada de minim o luna pana la maxim 5 ani, conform procedurii aprobate prin HG 1669/2004 privind inchirierea in zonele libere.

Oportunitatile oferite de Zona Libera Giurgiu sunt atractive pentru firmele care intentioneaza sa desfasoare activitati de productie, stocare si comercializare a marfurilor, deoarece regimul suspensiv, din punct de vedere vamal, sub care sunt plasate marfurile cat timp acestea stationeaza in perimetrul zonei libere, permite crearea unor stocuri mari de marfuri, fara a exista obligatia de plata a drepturilor vamale de import.

Activitatile de prestari servicii sunt compuse din operatiuni portuare, respectiv de incarcare/descarcare a marfurilor in/din nave fluviale si transport rutier de marfuri intern si international.

De precizat  ca  Art.19 din Normele tehnice privind aplicarea uniforma a reglementarilor vamale in zonele libere si antrepozitele libere , aprobate prin Ordinul Vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. nr. 7394 din 20/07/2007, impune ca «  Exercitarea oricarei activitati intr-o zona libera sau antrepozit liber trebuie notificata in prealabil de catre fiecare operator autoritatii vamale de control. Aceasta notificare se face prin cererea prevazuta la art. 804 din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului Consiliului nr. 2.913/92 de instituire a Codului vamal comunitar. »

In terminalul de containere si marfuri generale din Zona Libera Giurgiu se pot efectua urmatoarele tipuri de operatiuni:

-     incarcare/descarcare container ISO de 20’ si 40’, plin/gol, in/din barje fluviale la cheul Zonei Libere.

-     incarcare container in platforma auto si transport de la cheu la locul de depozitare, in stiva ;

-     incarcare container cu reachstaker in mijlocul de transport auto, platforma CF, pentru expediere;

-     depozitare marfuri din containere si grupaj ;

-     organizarea expedierii marfurilor ;

-     servicii specifice pentru nave (alimentare cu energie electrica, apa, combustibil);

-     transbord direct (nava – mijloc de transport terestru) ;

-     transbord indirect (nava- platforma – mijloc de transport terestru);

-     operatiuni de incarcare/descarcare cu motostivuitorul ;

-     transbord direct de marfuri in big-bags ;

-     transbord indirect de marfuri in big-bags ;

-     depozitare in spatii inchise ;

-     depozitare marfuri in spatii deschise;

-     manipulari  marfuri generale paletate, produse siderurgice, utilaje agabaritice.

Avand in vedere dezvoltarea si diversificarea accentuata a traficului ce se inregistreaza in ultimii ani, nu doar de containere ci si de ciment, ingrasaminte, profile laminate, piese agabaritice,etc., perspectivele de crestere, precum si fluxurile de containere ce se transporta pe apa din tarile riverane Dunarii, exista premisele operarii unui numar cat mai mare de containere prin terminalul din Zona Libera Giurgiu.

Prin specificul activitatii sale, Zona Libera Giurgiu are o arie geografica de atractie de mari dimensiuni: tarile membre ale Uniunii Europene cu preponderenta cele riverane Dunarii, precum si tari extracomunitare: Serbia, Turcia, Israel, Republica Moldova si in perspectiva apropiata China.

Principalii clienti ai S.C Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A.:

-   S.C. OMA  Romania SRL (Officina Metalomeccanica Angelucci) : productie de confectii metalice;

-   S.C. ATG Shipyard SRL: constructie, reparatie si intretinere nave fluviale si maritime;

-   S.C. IMSAT SA : productie de containere de  10”, 20” si 40”;

-   S.C. Melspring SRL: productie si depozitare de produse chimice;

-   S.C. Transporter SRL: terminal de cereale;

-   S.C. APCD SRL: operatii portuare si depozitare containere;

-   S.C. Mainrom Line SRL: transport fluvial si rutier de containere;

-   S.C. SEA SRL: import;

-   S.C. ARABESQUE SRL : import matariale de constructii;

-   S.C. ROMARFTRANS SRL : import ciment;

-   S.C. RHENUS LOGISTICS SRL : import role de tabla;

-   S.C. DG PETROL S.R.L.;S.C. BG PETROL S.R.L;

-   S.C. METERRA S.A.; .C. KERINVEST S.A.; 

Contracte noi:

-                      LINZER AGRO TRADE ROMANIA SRL (ingrasaminte chimice),

-                      INCOME TREND SRL (nisip special pentru fabricarea sticlei),

-                      REAL ESTATE SRL (cereale),

-                      SC Green Europe Recyclinic SRL (reciclarea deseurilor masa plastica),

-                      SC Altius International SRL (productia de panouri solare).

Societatea se afla in stadiul de finalizare a formalitatilor de incheiere a contractului de concesiune pe 49 de ani pentru o suprafata de aprox.10000 mp cu societatea  MOL Romania Petroleum Products SRL (societate a grupului MOL- Ungaria).

Factorii determinanti in decizia clientilor de a apela la serviciile S.C. Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A. sunt:

- specificul zonei libere – regimul suspensiv;

- pozitionarea Zonei Libere Giurgiu, in apropierea Bucurestiului dar si a culoarului rutier catre Orient (podul Giurgiu-Ruse);

- accesul in Zona Libera Giurgiu : naval, rutier si feroviar;

- infrastructura si utilitatile existente ;

- concesionarea terenurilor pe o perioada de 49 de ani;

- forta de munca disponibila;

- existenta unui terminal de cereale si a unui terminal de containere;

- investitiile straine nu pot fi nationalizate, expropriate, rechizitionate decat in cazuri de interes public (de exceptie) si cu plata unei despagubiri corespunzatoare ;

- la lichidarea sau restrangerea activitatii desfasurate in zona libera, persoanele fizice sau juridice pot transfera in strainatate capitalul si profitul, dupa plata tuturor obligatiilor catre statul roman si partenerii contractuali;

-  operatiunile financiare legate de activitatile desfasurate in zona libera se fac in valuta liber convertibila, acceptata de Banca Nationala a Romaniei;

- marfurile aflate in zona libera sunt considerate ca fiind in afara teritoriului vamal romanesc, atat timp cat ele nu sunt importate si nu sunt supuse platii taxelor vamale si TVA, pe perioada cat stationeaza aici.

- marfurile straine pot stationa in interiorul zonei libere, fara plata de drepturi de import (taxe vamale, TVA, accize) si fara o limitare in timp;

- marfurile straine se pot prelucra in zona libera sub regimul vamal de perfectionare activa si/sau transformare sub control vamal, fara plata drepturilor de import (taxe vamale, TVA, accize) si fara garantarea acestora;

- bunurile din zona libera pot fi transportate in alta zona libera fara plata taxelor vamale. Aceste bunuri pot fi tranzitate pe teritoriul vamal al Romaniei.

 

Climat investitional

Notă

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.